Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Elias Woivalenius Elias Erici, Australis 1802. * noin 1654. Vht: Kaarinan kappalainen Erik Woivalenius (Ericus Sigfridi, † 1669) ja Valborg Grelsdotter Utter. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Voivalenius] Elias [Erici _ 86]. Stipendianomus 23.11.1678. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1679 – kl. 1680. Respondentti 1680 (Marklin), pr. Daniel Achrelius 1565. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1680 – kl. 1682. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1682 – sl. 1686. Respondentti 3.12.1684, pr. Johan Flachsenius 981. Respondentti 23.5.1685 pro gradu, pr. Anders Wanochius 2021. FM 21.7.1685 gratisti. — Turun katedraalikoulun konrehtori 1686. Sääksmäen kirkkoherra 1691. Rovasti (1699). Omisti Sääksmäen Iikkalan. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1694, saarnaaja 1698, synodaaliväitöksen preeses 1701. ‡ Sääksmäellä 2.2.1714.

Pso: 1686 Elisabet Kihl († 1717).

Veli: rykmentinpastori Johan Woivalenius 1801 (yo 1665/66, † 1689).

Poika: kruununvouti Gabriel Woivalenius 5153 (yo 1710/11, † 1762).

Pojanpoika: Turun hovioikeuden asessori Anders Woivalenius, v:sta 1769 Walheim 7902 (yo 1755/56, † 1781).

Tyttärenpoika: Johan Anders Leopold 6734 (yo 1740/41).

Tyttärenpoika: auskultantti Erik Forell 7301 (yo 1747).

Lanko: apulaispappi Samuel Kihl 2723 (yo (1679)).

Vävy: Sääksmäen kirkkoherra, FM Samuel Möller 3990 (yo 1693/94, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 202b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (23.11.1678); KA valtakunnanregistratuura 18.5.1691 f. 208 (Fullmackt för Mag. Elias Woiwalenius at wara Pastor uti Säxmäki Försambling ... såssom Pastoratet Säxmäki uti Åbo Stifft förmedelst den förre Kyrkioherdens Mag. Haquini Pijhlmans 2135 befordran till en annan lägenheet är kommit att vacera), 18.5.1691 f. 209, 17.11.1719 f. 196 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht ... för Christiern Sevonius 3918 at wara Kyrkioherde wid Säxmäki Pastorat i Tafwasteland, effter Elias Woiwalenius); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 23.–24.1.1699 f. 319v; KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Jämsän käräjät 8.–10.10.1706 f. 219v (dhe afledne bröders [Johan ja Georg Kijhl 3182] Swåger och Systermans Probstens i Säxmäkie S:n Ehrewördig och högwäll:de Mag:r Eliæ Woiwalenii Attest. Todistuksessa Woiwalenius mainitsee mm. toimineensa Georg Kijhlin præceptorina); KA mf. ES 1973 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 14.–15.6.1704 f. 350. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 115 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 520–521; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 394, 408, 474, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 12, 35, 110, 111, 241, 293, 325, 383, 408, 470, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 91, 155, 156, 179. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 37 V#9; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 299; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 262; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 136; G. Enwald, Släkten Woiwalenius-Enwald. SSV 22 (1938) s. 157; E. Lindh, Några kompletterande uppgifter till släkten Woiwalenius-Enwald. SSV 22 (1938) s. 267; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #9R, 65G, 989R, 990G, 1432G, 1465D, 2197G, 2615D, 2617D, 2625D, 2631D, 3240D, 3832G, 4005G, 4013G, 4195G, 4197R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 213; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 131; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #39R, 602, 983H (vih. 17.8.1686), 1215R, 1991, 2273G, 2829H (prom. 1685), 4305R.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Woivalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1802>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.