Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1747 Anders Durchman 7345. * 7.1.1722. Vht: Pyhäjoen lukkari Zachris Durchman († 1752) ja Margareta Johansdotter. Ylioppilas Uppsalassa 13.9.1744 Andreas Durckman Ostrobotniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1747 Durkman Joh.‹¿› Ostrob _ 417. Pohjalaisen osakunnan jäsen 23.10.1747 [1747] Andreas Durckman. Antea studiosus Upsaliæ. 1752. Adjunctus Pastoris in Pyhäjoki. | Sacellanus in Vihandi, Paroec. Saloëns. | Obiit 1775. Todistus ordinaation hakemista varten pöytäkirjassa 20.4.1752. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 7.5.1752. — Pyhäjoen kirkkoherran apulainen 1752. Vihannin kappalainen 1759. † Vihannissa 1.2.1776.

Pso: 1759 Anna Katarina Montin († 1801).

Appi: Raahen ja Saloisten kappalainen Mikael Montin 5315 (yo 1722, † 1748).

Poika: raahelainen kauppias Zachris Durchman U861 († 1803).

Pojanpoika: Kajaanin ent. pormestari Anders Durchman 12849 (yo 1815, † 1857).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 48b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #901; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (18.4.1752), yhteistodistus (21.4.1752); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 2.–6.10.1688 f. 73 (Feldtscheren Zacharias Durchman ingaf een klageskrifft, beswärandes sigh öf:r Länsman Abraham Bruse och Amptman på Poitz Jacob Swensk), 76; KA mf. ES 1878 (kkk 6) Ylim. käräjät Pähkinälinnassa 4.–5.5.1691 s. 126 (utj Injurie Saken, emellan Feldtscheren Zacharias Durchman kärande, och Kyrckioheerden H:r Arvid Forstadius 2447 Swarande), 132 (att afgiöra Saken angående det arf, Fyrwärkaren i Narwen Andreas Melartopæus (katso 859) på sine och sina med Syskons wägnar, fordrar, af sin Swåger Feldtscheren Zacharias Durchman); KA mf. ES 1879 (kkk 9) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 1.–7.3.1694 s. 51 (Feltskerens af Nöteborgz Guarnison Zacharias Durchmans Skrifftel: Attest); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Lopen, Inkeren, Liissilän ja Järvisaaren käräjät 1.–11.9.1699 s. 535 (Fältskären på Nöteborgz Befästning Zacharias Durchman sade sig bortmist een Silfwerskedh d: 16 Octobris 1698); KA mf. ES 1880 (kkk 16) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 7.–14.2.1700 s. 48 (Fältskären på Nöteborg Zacharias Durchman); KA mf. ES 2043 (rr 41) Limingan käräjät 22.–24.2.1704 s. 434 (Zachris Turckman if:n Uhlåstad). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 15 (XCV), 54 (XCIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 90; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 331; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #901; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 39. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 172; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 380 (Durchman I. Taulu 1); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 15 (Durchman Tab. 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1943D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Vihanti.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 7.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Durchman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7345>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.