Helsingin yliopisto

Tiedot

26.11.1747 Kristian Cavander 7351. * Karunassa 8.10.1730. Vht: rusthollari Karunan Sandössä Johan Mattsson Cavander († 1753) ja Katarina Jakobsdotter Holmberg tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 26.11.1747 [Cavander] Christian _ 417. Respondentti 7.5.1752 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 22.12.1753 pro gradu (Beskrifning öfwer Sagu sochn i Åbo lähn. 26 s.), pr. Pehr Kalm 6189. FM 25.7.1754. Preeses 10.4.1756 pro venia docendi. Preeses 1.6.1756 pro venia docendi. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.8.1757. Todistus [1766] kirjattu pöytäkirjaan 8.8.1765. TT h.c. Uppsalassa 1.11.1800. — Austraalisen osakunnan kuraattori 1757–66, inspehtori 1780–1802. — Turun akatemian teologian dosentti 1756. Kaarinan (1. teologian professorin palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra 1757. Vaasan triviaalikoulun rehtori 1766. Turun akatemian neljäs ylim. teologian professori 1780, kolmas teologian professori 1783, toinen s.v., ensimmäinen 1789, vapautettu luennointivelvollisuudesta 1803. Samalla palkkapitäjänsä Turun suom. seurak. kirkkoherra 1781, Turun tuomiokapitulin jäsen 1781–89, Turun ruots. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1789. Akatemian rehtori 1793–94. Synodaaliväitöksen vt. varapreeses pappeinkokouksessa Turussa 1791. † Turussa (ruots. seurak.) 28.2.1812.

Pso: 1758 Renata Forstén († 1786).

Tyttärenpoika: helsinkiläinen raatimies Olof Kristian Plantin 11105 (yo 1797, † 1846).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39a; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 473 (9.7.1756); HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 743 (5.9.1766); HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 67; HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (11.1747, Austrofinlandiska nation); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (22.11.1780), (29.11.1781), (22.5.1789), (16.9.1789); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Sagu). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 54 (XCIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 84 (XCIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 466; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 1 passim, 234, 235, 312, 313, 392, 394, 433, 435; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 199 (Conditionerar hos Lieutenant Aminoff i Kimito.); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 48, 57, 75; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 288; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 272; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 6, 8; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #580; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #773–779P, 807G, 1031D, 1196G, 1872R, 1995D, 2443R, 2482G, 3548G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun ruotsalainen seurakunta; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 89.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristian Cavander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7351>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.