Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1749 Henrik Tocklin 7456. Kastettu Raumalla 16.1.1733. Vht: Rauman kappalainen Henrik Tocklin 5594 (yo 1728, † 1773) ja Anna Artolin. Ylioppilas Turussa kl. 1749 [Tocklin] Henr. Bor _ 424. Boreaalisen osakunnan jäsen 16.3.1749 [1749] d: 16. Martii Henricus Tocklin. | 1756 egregiam operam collocavit in defendenda dissert: Cl: Mag: Joh: Pihlman Theoriam salium Acidorum comprehendente. 1757 Philos: Candidatus, egregiamq: et eruditissimam dissert: P: Grad: edidit „Tanke försök til närmare utredande af Mechaniska Häftygets Wiggens egenskaper“, nec non laurea Magisterii coronatus: In quo actu promot: partes grat: act: pulcherrime egit. | 1759 Ministerii Adjunctus in Raumo Ordinatus. | A:o 1769. Concionator Legionis Pedestris Ab. Reg. Dipl. constitutus. Todistus pöytäkirjassa 9.11.1756. Respondentti 24.11.1756 pro exercitio, pr. Johan Pihlman 7298. FK 1757. Respondentti 1.8.1757 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 2.8.1757 gratisti. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1759. — Rauman kappalaisen (isänsä) apulainen 1759. Varapastori 1761. Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1768, rykmentinpastori 1775. † 11.8.1777.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; HYK ms., Bor. osak. matr. #507. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 65 (C); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 86 (C); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 366; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 30, 33, 99, 181, 183, 184, 255, 256, 374, 376, 455, 457, 458; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 28–29, 77, 78, 147, 149, 235, 311, 312; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 204 (Condition hos Kyrckieherden Hacks i Wesilax.); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 45. — A. Lähteenoja, Tokila-Toclenius-Tocklin suku. Genos 9 (1938) s. 78; Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 30; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #805G, 1204R, 1868G, 2952R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rauma.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Tocklin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7456>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.