Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1749 Kristoffer Herkepaeus 7459. Kastettu Hauholla 21.2.1733. Vht: Hauhon varanimismies Anders Herkepaeus († 1769) ja Kristina Bengtsdotter Ekorre. Ylioppilas Turussa kl. 1749 [Herkepæus] Xphor. Andr. Tav _ 424. Respondentti 6.11.1756 pro exercitio (Beskrifning öfwer Hauho sokn uti Tawastland. 74 s.), pr. Pehr Kalm 6189. FK kl. 1760. Respondentti 21.6.1760 pro gradu (Bewis til möijeligheten af silkes-afwelens införande i Finland. 37 s.), pr. Pehr Adrian Gadd 6838. FM 25.8.1760. Todistus johonkin kollegioon pyrkimistä varten registratuurassa 9.1763 han straxt effter des ankomst til Academien år 1749 utwalt Natural Historien, Physiquen och Oeconomien til sine Hufwud Studier. — Salpietarikeittämöiden tarkastaja (1764), ero (1782). Asui Hauholla vuoteen 1786.

Pso: 1769 Helena Katarina Paulin († 1784).

Sisarenpoika: kihlakunnantuomari Henrik Johan Wasenius 10918 (yo 1795, † 1833).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86b; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 292; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1752]); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (s.d.), yhteistodistus (11.3.1760, dess afsigt är, at med första engagera sig i höglofl: Kungliga BergsCollegio). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 61 (C); J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 211 (närwarande.). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #797G, 815G (1755, suom.), 816G, 1063R, 1203G, 1901R, s. 584 #815, 584 #1901; T. Miettinen ja U. Koskinen, Rusthollista akanalatoon. Pälkäneen Kirvun Knaapila-Ekorren suku. SSV 47 (2006) s. 27; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 225 (Hauhosläkten Herkepaeus Tab. 16); E. Lehikoinen et al., Suomen lintutieteen synty (2009) s. 128.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 21.8.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7459>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.