Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1750 Johan Favorin 7531. * Ikaalisissa 7.5.1729. Vht: Hämeenkyrön nimismies Nils Favorin († 1770) ja Anna Rothovius. Porin triviaalikoulun oppilas 22.3.1745 (cl. conrect. #82) – 1749. Ylioppilas Turussa kl. 1750 [Favorin] Johannes. Satac _ 428. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 13.3.1750 [1750 Die XIII Martii] Johannes Favorin [Fratres, Ikelenses.] | Diplomate Regio Geodætes creatus 1759. | Obiit A:o 1763. Todistus maanmittausopinnoista pöytäkirjassa ja registratuurassa 27.2.1758. — Komissiomaanmittari Turun ja Porin läänissä (ilman maanmittaritutkintoa) 1759. Työskenteli Hämeenkyrössä. † Ikaalisissa 15.5.1762.

Pso: 1762 Hedvig Wunsch († 1766).

Isän isä: Ikaalisten kirkkoherra Johan Favorinus 3022 (yo 1682/83, † 1716).

Äidin isä: Hämeenkyrön kirkkoherra, FM Arvid Rothovius 2729 (yo 1679, † 1732).

Veli: Hausjärven kappalainen, FM Arvid Favorin 7532 (yo 1750, † 1778).

Veli: Hämeenkyrön nimismies Nils Favorin 7655 (yo 1752, † 1802).

Veli: Kangasalan nimismies Karl Favorin 8054 (yo 1758, † 1802).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #787; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 638; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (27.2.1758). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 86 (Porin koulun oppilasluettelo 19.12.1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 69 (CI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 86 (CI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 181 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 155 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 144; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 192 (Uppehåller sig hos sin Fader i Ikalis och finnes der uptecknad.); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 23. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 217 #2659; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #146; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7409.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Favorin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7531>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.