Helsingin yliopisto

Tiedot

22.8.1750 Jonas Liliander Jonas Haqvini 7564. * Norra Sandsjössä 5.1726. Talollisen poika Norra Sandsjön pitäjän Lilla Hultista. Växjön koulun oppilas 7.3.1739. Växjön lukion oppilas 6.1744 – 1750. Ylioppilas Turussa 22.8.1750 Lilliander Jon. Smol _ 430. Smålandilaisen osakunnan jäsen 13.9.1750 Jonas Liliander, natus in Smolandia, Territoris Westra Härad, Paroecia Sandsiö et villa Lillahult die ‹–› Maji, 1726, civitatem nactus Academicam die 22. Augusti, 1750. in numerum Civium Nationis nostræ relatus est d. 13. Septembris, e. a. Respondentti 7.6.1755 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. Respondentti 17.10.1759 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.8.1760. Tukholmasta kirjeitse pyydetty todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 17.9.1761. Vihitty papiksi 19.9.1761. Todistus registratuurassa 2.12.1776 redan år 1761. skilgt sig här från Kongl. Academien. — Ylim. pataljoonansaarnaaja Itä-Götan rykmentissä vuoteen 1767. Jönköpingin koulun kollega 1777, konrehtori 1779. Linnansaarnaaja siellä 1781. Visingsön koulun konrehtori ja komministeri 1788. † 3.3.1788.

Pso: 1769 Helena Gislow († 1811).

Lanko: apulaispappi, FK Magnus Gislow 9888 (yo 1781, † 1791).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; HYK ms., Smål. osak. matr. #567; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 294. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 77 (CII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 87 (CII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 373, 456, 457, 459; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 77, 78, 146, 148, 149, 236, 312, 314, 391, 410; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 203 (Är på Condition hos Hr Capitain Boje i Lempälä Sochn.); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 77; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 64, 69; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #567. — G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VII (1932) s. 58; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #254R, 1212R; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1986 s. 103.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Liliander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7564>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.