Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1751 Israel Grundström 7595. * Loimaalla 23.4.1728. Vht: Porin läänin jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri Johan Grundström († 1740) ja Anna Kristina Holmbohm tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1751 [Grundström] Israel Satac _ 431. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 4.6.1751 [1751] die IV Junii Israel Grundström. Cumoensis | ad munus Geodæticum perfungendum, constitutus Diplomate Regio 1759. | Obiit Bjoerneburgi 1795. Todistus maanmittauskonttoria varten pöytäkirjassa 26.2.1756. Uusi todistus pöytäkirjassa 20.5.1757. Maanmittaritutkinto 1758. — Komissiomaanmittari Uudenmaan ja Hämeen läänissä 1759. Työskenteli lähinnä Lempäälässä, Ulvilassa ja Urjalassa. † matkalla Porissa 7.3.1796.

Veli: Karjaan kirkkoherra, FM Axel Johan Grundstroem 6815 (yo 1742, † 1781).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #800; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (21.6.1756). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 76 (CII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 87 (CII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 444; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 67; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 193 (Wistas hoos sine föräldrar i Hwittis, och bör der observeras.). — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 225 #2764; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #132; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1060G.

Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Israel Grundström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7595>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.