Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1742 Axel Johan Grundstroem 6815. * Loimaalla 1.4.1726. Vht: Porin läänin jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri Johan Grundström († 1740) ja Anna Kristina Holmbohm tämän 1. avioliitossa. Porin triviaalikoulun oppilas 1740 (cl. rect. #56). Ylioppilas Turussa kl. 1742 Grundström Ax. Joh. Satac _ 391. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 25.1.1742 A:o 1742 die 25. Januar. Axelius Joh: Grundstroem Loimjokiensis | curator Nationis Laudatissimus. | Promotus Magister 1748. Dissertationem Gradualem habuit de Vita Rustica | Rector Scholæ Trivialis Tavasteburgensis 1758. | ‹Sana jam on yliviivattu.› Tandem pastor in Karis 1775. Respondentti 27.4.1748 pro exercitio, pr. Henrik Hassel 5515. Respondentti 11.7.1748 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 3.8.1748. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.12.1766. — Satakuntalaisen osakunnan kuraattori 1751–58. — Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1758. Karjaan kirkkoherra 1774. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1763. ‡ Karjaalla 19.10.1781.

Pso: 1762 Eva Katarina Blåfield tämän 2. avioliitossa († 1797).

Veli: komissiomaanmittari Israel Grundström 7595 (yo 1751, † 1796).

Vävy: varasotatuomari Venzel Ulrik von Pfaler 9310 (yo 1775, † 1852).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #684; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 569 (12.7.1757, recommendation för at blifwa Eloquentiae Docens); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Hwittis, wistande hos sin Stiuf Fader Regements Skrifwaren Forsskåhl). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 8 (XCIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XI; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 6, 326 ("Israel Grundström"); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 87, 104; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 188 (Är wistande i Hwittis sochn, och derstädes upförd.); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 18; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 49. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 377; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 281; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1648R, 3542R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Karjaa.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Johan Grundstroem. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6815>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.