Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1751 David Deutsch 7604. * Hämeenlinnassa 30.8.1735. Vht: Someron kirkkoherra Henrik Deutsch 5340 (yo 1722, † 1742) ja hänen 1. puolisonsa Anna Krook. Turun katedraalikoulun oppilas 12.2.1745 (in cl. syntact., Somerensis) – 14.6.1751 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1751 [Deutsch] David Tavast _ 432. Respondentti 23.12.1756 pro exercitio, pr. Jakob Johan Ursinus 7525. Respondentti 20.7.1757 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 2.8.1757. Preeses 18.4.1761 pro venia docendi. Preeses 16.6.1762. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.12.1766. Respondentti 16.2.1774 (teol.), pr. Jakob Gadolin 6251. — Hämäläisen osakunnan kuraattori 1759–63, 1775–78. — Turun katedraalikoulun vt. lehtori 1760. Turun akatemian heprean ja kreikan kielten dosentti 1761. Apulaispappi Turun ruots. seurakunnassa 1766. Turun katedraalikoulun konrehtori 1768. Turun akatemian teologian apulainen 1774, samalla palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1777. Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Rovasti 1779. † Piikkiössä 4.4.1783.

Pso: 1767 Sara Helena Nycopensis († 1801).

Poika: piirilääkäri, professori, FM ja LT Henrik Deutsch 10333 (yo 1787, † 1838).

Lanko: FM Johan Karl Nycopensis 7919 (yo 1756, † 1764).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 47a; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 53 (7.1761); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (9.5.1774). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 76 (Turun koulun oppilasluettelo 31.1.1749); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 76 (CII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XI, 87 (CII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 367, 373, 437, 456, 457, 459; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 41, 77, 78, 148, 149, 234, 236, 312, 314, 392, 393, 394, 401, 420, 434, 435; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 212 (Närwarande.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 49. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 80; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 263; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 233; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #814G, 837–838P, 1062G, 1209G, 1229R, 1919R, 1921G, 4084R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Piikkiö; Y. Blomstedt, Deutsch. Genos 38 (1967) s. 57; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 126.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Deutsch. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7604>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.