Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1751 Erik Hägglund 7622. * Koivulahdella 13.12.1726. Vht: Koivulahden Svarvarsin talollinen Anders Eriksson († 1740) ja Maria Eriksdotter tämän 2. avioliitossa. Vaasan triviaalikoulun oppilas 5.2.1737 (Svarfvelin | Heglund). Ylioppilas Turussa sl. 1751 Hægglund Eric. Ostrob _ 433. Pohjalaisen osakunnan jäsen 5.10.1751 [1751] Ericus Hægglund. | 1756. specimine Acad. edidit några kännemercken till nyttiga mineraliers, eller jord- och berg arters upfinnande. 1757. Adjunctus Sacellani in Nerpis et Korsnäs. | postea adj. Sacellani in Qveflax in Mustasaari. Adjunctus Ministerii in Malax 1783. | Obiit 1788. Respondentti 5.7.1756, pr. Pehr Kalm 6189. FK. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.8.1757. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen kirjattu pöytäkirjaan 27.9.1757. — Korsnäsin kappalaisen apulainen 1757, Koivulahden 1760. Maalahden pitäjänapulainen 1783. † Maalahdessa 20.4.1788.

Pso: 1765 Maria Elisabet Arner († 1801).

Poika: Maalahden pitäjänkirjuri Magnus Hägglund 10701 (yo 1792, † 1820).

Lanko: nimismies, FK Erik Cajanus, myöh. Cajan 7757 (yo 1753, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 79a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #942; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (12.8.1757); KA mf. ES 2085 (ss 17) Isonkyrön käräjät 9.9.1695 s. 355 (Bruuks Skrifwaren i Orrisbergh Baltzar Tuun upwijste een Attest af Sochneskrifwaren Bengt Forsheem Isaac Walbohm och Fogdekarlen Anders Lalle underskrefwen, förmälande att Hammarsmeden på Orisbergz bruuk Mest: Haans Oxe skall d: 8 huius utj Sochnestugun hersammastädes fält fölliande efftertänckelige Ordh emooth Orisbergz bruuk Näml: att Innan kårtt lärer Faan komma och tända eldh och Swafwell Öfwer bruket, Anhållandes Fördenskuldh bemelte Tuun att sådane Ordh annotaras måtte för all hendelse skuldh, Om någon sådan Olycka framdeeles skee skulle, förbehållandes och bruket i sådan hendelse een wederbörligh regress till Oxen, hwilken protest eij kunde förwägras ad acta publica föras, Och detta der öfwer till een laga attest för bruuket att meddeehla). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 81 (CIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 88 (CIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 76, 99–100; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 187 (Conditionerar i Pemar.); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #481; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #942; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 42. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 44; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1899R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Maalahti.

Doria respondentti

Päivitetty 1.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hägglund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7622>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.