Helsingin yliopisto

Tiedot

20.11.1753 Johan Wegelius 7749. * Sodankylässä 30.6.1737. Vht: Mikkelin kirkkoherra Henrik Wegelius 5663 (yo 1729, † 1780) ja Maria Fellman. Ylioppilas Turussa 20.11.1753 Wegelius Joh. [Ostrob _ 439]. Pohjalaisen osakunnan jäsen 24.11.1753 [1753] Johan Wegelius. | 1758. publicæ luci dedit Dissertationem om Hushållningens hinder och hjelp i Kimi Lappmarck, Præs: Dn. Professore Pet: Kalm. 1759. sacros suscepit ordines. 1760 pro gradu edidit Theses Miscellaneas, Præs. Dn. Prof. Ross. Eodem anno Magister Philosophiæ factus. 1765. Sacellanus in Kimiträsk. | Pastor ibid. primus 1779. | Præp. Honor. 1788; obiit 1812. Respondentti 16.12.1758 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 11.5.1759. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 23.5.1759. Respondentti 13.2.1760 pro gradu, pr. Isak Ross 5391. FM 25.8.1760. — Sodankylän kirkkoherran apulainen 1759. Kemijärven ja Kuolajärven kappalainen 1765. Kemijärven kirkkoherra 1779. Rovasti 1788. † Kemijärvellä 29.3.1812.

Pso: 1766 Sofia Elisabet Kranck († 1801).

Appi: Hailuodon kirkkoherra Josef Kranck 5584 (yo 1727, † 1748).

Poika: Kemijärven kirkkoherra Henrik Wegelius 10202 (yo 1785, † 1823).

Poika: maanviljelijä Kemijärvellä Jakob Wegelius 10393 (yo 1788, † 1846).

Poika: Hyrynsalmen kirkkoherra Johan Wegelius 10394 (yo 1788, † 1845).

Tyttärenpoika: opiskelija Johan Erik Widmarck 13986 (yo 1824, † 1833).

Vävy: Munsalan kappalainen, FM Esaias Wegelius 10980 (yo 1796, † 1844).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 208b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #963; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 368 (17.6.1755); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1753; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3730. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 96 (CV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 260–261; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #963; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 44. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 237, 238; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 858 (Wegelius Tab. 87); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #425D, 1930R, 1934G, 1938G, 1954D, 3023D, 3304R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kemijärvi; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3038.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wegelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7749>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.