Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Gustaf Horn (af Kanckas) Gustavus Henrici, nobilis 78. * noin 1627. Vht: Sauvon Liesniemen herra, everstiluutnantti Henrik Göransson Horn († 1629) ja Margareta Hansdotter Boije tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640 [Horn] Gustav [_ 5]. Ylioppilas Uppsalassa 14.10.1641 Gustavus Henrici [Hornn Nob. Fin. fratres]. Ylioppilas Greifswaldissa 4.1644 Gustavus Heinrici Horn, nobilis Suecus. Ylioppilas Strassburgissa 17.6.1650 ‹Elgenstiernan mukaan, mutta nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. — Ratsumestari (1650). Everstiluutnantti Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1656. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin eversti 1660. Omisti Sauvon Liesniemen, Halikon Vuorentaan sekä tiloja Kangasalla. Turun maapäivien osanottaja 1657. Valtiopäivämies 1660. † keväällä 1673.

Pso: 1662 Anna Helena von Gertten († 1709).

Veli: kapteeni Göran Horn 77 (yo 1640, † 1656).

Poika: valtiomies, kenraaliluutnantti, kreivi Arvid Bernhard Horn U1228 († 1742).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 92b; KA valtakunnanregistratuura 18.2.1665 f. 13 (För Öfwersten H:r Gustaff Horn oppå Godz i Finlandh Biörneborgz lähn och Kangasalo Sochn belägne), 9.3.1665 f. 29 (Till Åbo Håffrätt för Öfwersten Gustaff Horn), 10.4.1684 f. 207 (Till Stats Contoiret för Fru Anna Helena von Gerten at undfår 200 D. S. M:t), 3.4.1685 f. 155 (Till Stats Contoiret för Öfwerste Gustaf Horns effterlembnade 4 omyndige barn), 3.4.1685 f. 156, 12.6.1685 f. 320, 3.8.1685 f. 403, 10.2.1686 f. 44, 3.1.1688 f. 1, 14.3.1691 f. 73 (Till Cammar Collegium ang:de Capellans bohl för Kåruna Capellboer i Åbo lähn, katso 2032), 23.9.1691 f. 464 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz ang. framl. Öfwerste Gustaf Horns Enkias ansökning), 8.2.1692 f. 59 (Till Stats Contoiret för fru Anna Helena von Gerten), 8.2.1692 f. 66 (Till Landzhöfdingen Creutz för Fru Anna Helena von Gerthen), 14.10.1693 f. 592 (Till Stats Cont. för framledne Öfwerstens Gustaf Horns barn); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.1.1702 s. 27 (ang:de Hummelsundh Frälse Godz i Bårgo S:n, katso 4840). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 4 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Aeltere Universitäts-Matrikeln II. Universität Greifswald I 1456–1645 (hrsg. v. E. Friedlaender, 1893) s. 622; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 93; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 179 (28.6.1674, ‡ öfwerst. sahl. herr Gustaff Horn); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 41 (25.8.1709, ‡ enckie fru). — K. Grotenfelt, Suomalaiset ylioppilaat ulkomaan yliopistoissa ennen v. 1640. II. HArk 17 (1902) s. 293; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 184 (Horn af Kanckas Tab. XV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 674 (Horn af Kanckas, Tab. 15); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3715D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Horn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=78>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.