Helsingin yliopisto

Tiedot

1.8.1754 Abraham Lind 7813. * Lammilla noin 1736. Vht: Lammin kappalainen Tomas Lind 5673 (yo 1729, † 1784) ja Katarina Frisius. Porvoon lukion oppilas 12.4.1748. Ylioppilas Turussa 1.8.1754 [Lind] Abrah. [Tavast _ 443]. Respondentti 6.4.1757 pro exercitio, pr. Martin Johan Wallenius 6924. Ylioppilas Uppsalassa 28.5.1759 Abraham Lind Tavastensis (* 1736) Ante hæc Civis Academiæ Aboënsis. Todistus registratuurassa 29.2.1764. Respondentti Uppsalassa 7.6.1764 pro gradu, pr. tähtit. prof. Dan. Melander. FM Uppsalassa 18.6.1764. Kauppakollegion auskultantti 17.12.1767. — Kansliakollegion ylim. kanslisti 1768, suomen kielen kääntäjä s.v., ero 1785. † Tukholmassa (suom. seurak.) 19.12.1785.

Pso: 1769 Anna Juliana Auquilin († 1823).

Poika: kamarikirjuri Sven Abraham Lind 10528 (yo 1789, † 1808).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 355; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (19.6.1760, ?). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 298 (Porvoon lukion oppilasluettelo 1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 100 (CVI); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 65; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #356. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 347; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #111; J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 298; A. Lind, Släkter Lind och Lindh i Finland (1924) s. 13; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4157R; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 156.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Lind. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7813>. Luettu 22.6.2024.

Ks. myös viittausohje.