Helsingin yliopisto

Tiedot

1743 Martin Johan Wallenius 6924. * Paimiossa 7.3.1731. Vht: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Johan Wallenius 5294 (yo 1718, † 1746) ja Maria Gråå. Turun katedraalikoulun oppilas 2.11.1742 (in cl. rect., Aboens.) – 14.6.1743 (examen). Ylioppilas Turussa 1743 [Wallenius] Martin Johan Austr _ 396 | Rect. 509. Respondentti 23.6.1750 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. Respondentti 17.4.1751 pro gradu, pr. Karl Mesterton U700. FM 30.7.1751. Preeses 14.6.1755 pro venia docendi. — Fil. tiedek. dekaani 1765, promoottori 1766. — Oleskeli Ruotsissa 1752–54. Turun akatemian matematiikan dosentti 1755, ylim. filosofian apulainen 1756, matematiikan professori 1758. Akatemian rehtori 1767–68. Tuli mielenvikaiseksi 1771. Lahjakas matemaatikko ja etevä opettaja. † Turussa (ruots. seurak.) 22.10.1773.

Pso: 1:o 1762 Maria Magdalena Timm († 1763); 2:o 1764 Renata Frosterus († 1803).

Appi: Turun tuomiokapitulin notaari, FM Abraham Frosterus 6060 (yo 1733, † 1766).

Poika: kaunopuheisuuden professori, piirilääkäri, kanslianeuvos, FM ja LT Johan Fredrik Wallenius 9531 (yo 1777, † 1836).

Poika: laamanni Josef Wallenius 9532 (yo 1777, † 1829).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 205a; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 374 (17.6.1755), 665 (6.1758); HYKA TAA Ba, Ylioppilaiden läsnäolo- ja luentoluettelot 1728–1806 (7.7.1743, Austrofinlandiska nation). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 23 (XCV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 78 (XCV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 249, 250, 346, 347; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 42, 43, 137, 200, 277, 278, 363, 365; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 30, 32, 179, 339, 373, 374, 375, 376, 396, 429, 435, 455, 457, 458; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 10 passim, 75, 76, 78, 146, 147, 149, 234; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 197 (Wistas förtiden i Stockholm hos Hr Commercie Rådet von Düben, hwars barn han informerar.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 221; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1347 (Vallenius Taulu 10); A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 18, 49; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1074D, 1215D, 1874G, 1945D, 2421R, 2466R, 3514G, 4156–4185P, 4275D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5638.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Martin Johan Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6924>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.