Helsingin yliopisto

Tiedot

8.3.1755 Erik Indrenius 7848. * Kymissä 9.3.1735. Vht: Kymin kirkkoherra Erik Indrenius 5816 (yo 1730/31, † 1765) ja Kristina Elisabet Thoranius. Porvoon lukion oppilas 4.2.1751 – 1754. Ylioppilas Turussa 8.3.1755 [Indrenius] Eric. Vib _ 444. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1755 d. 8. Mart.] Ericus Indrenius. Respondentti 22.12.1757 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 28.12.1759. FM 25.8.1760. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1759. — Kymin kirkkoherran (isänsä) apulainen 1759, vt. kirkkoherra siellä 1765–68, taas kirkkoherran apulainen 1769. Varapastori 1762. † hukkui Kymissä 16.12.1773. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 97a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #736. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 99 (CVI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #376; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 105. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 674 (Indrenius Taulu C); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1925R; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #160.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Indrenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7848>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.