Helsingin yliopisto

Tiedot

20.3.1755 Anders Johan Lexell 7852. * Turussa (ruots. seurak.) 24.12.1740. Vht: turkulainen kulta- ja jalokiviseppämestari, raatimies ja valtiopäivämies Jonas Olofsson Lexell (kotoisin Tukholmasta, † 1768) ja Magdalena Katarina Björkegren. Ylioppilas Turussa 20.3.1755 Lexel Andr. Joh. Ab _ 444. Smålandilaisen osakunnan jäsen 29.3.1755 Andreas Johannes Lexell, die 23. Decembris, A. 1740. Honestissimis Parentibus Aboæ natus, cum plausu apud Spect. Decanum examine Studiorum præstito, in numerum Civium Academicorum die 20. Martii, A. 1755. receptus. Societatem Nationis Smolandicæ, die 29. ejusdem mensis et anni, ambivit et obtinuit. Respondentti 30.6.1759 pro exercitio, pr. Martin Johan Wallenius 6924. Respondentti 4.6.1760 pro gradu, pr. Jakob Gadolin 6251. FM 25.8.1760. Ylioppilas Uppsalassa 27.1.1763 Andreas Joh. Lexell (* 1740) Philosophiæ Magister, antehac civis academicus Aboënsis. Preeses Uppsalassa 27.4.1763. Opintomatka Saksaan, Englantiin ja Ranskaan Pietarin tiedeakatemian lähettämänä 1780–81. — Viipurilaisen osakunnan inspehtori 1775–79. — Turun akatemian matematiikan dosentti 1763. Pietarin tiedeakatemian tähtitieteen observaattori 1768, tiedeakatemian jäsen ja tähtitieteen professori 1771. Ruotsin tiedeakatemian ulkomainen jäsen 1773. Turun akatemian matematiikan professori luvalla pysyä Pietarissa vielä kolme vuotta 1775 (ei astunut virkaan), ero 1780. † Pietarissa (ruots. seurak.) 30.11.1784. Naimaton.

Veli: Turun kämnerinoikeuden notaari Jonas Lexell 8470 (yo 1763/64, † 1792).

Lanko: turkulainen kauppias Jost Joakim Pipping 6182 (yo 1735, † 1793).

Lanko: turkulainen oikeusraatimies Harald Alftan 7905 (yo 1756, † 1804).

Vertaa: matemaatikko Martin Platzman 9382 (yo 1776, † 1786).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 115a; HYK ms., Smål. osak. matr. #576; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 275 (7.1763, "Jonas Lexell"), 547 (27.6.1765, Til Magister Docens Lexell tacksägelse för en til Bibliothequet förärd silfwer jetton); HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 82 (15.10.1767, Till Philosophiska Faculteten wid Kongl. Academien i Upsala), 143 (24.11.1768); HYK ms. AKA:21, Konsistorin pöytäkirjat 1765–1769 s. 117 (15.2.1766); HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (11.1.1775). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 99 (CVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 91 (CVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 441 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 304 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 41 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 395 (isä); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 96; E. Amburger, Beiträge zur Geschichte der deutsch-russischen kulturellen Beziehungen (1961) s. 51; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #576. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 308; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 234; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #109; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 29 passim; H. Lagström, Lexell. Genos 32 (1961) s. 66–68; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1219R, 4160R; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 110; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 455.

Doria respondentti

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Johan Lexell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7852>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.