Helsingin yliopisto

Tiedot

14.1.1759 Johan Vilhelm Solitander 8100. * Pyhtäällä 24.10.1738. Vht: Pyhtään kirkkoherra Jonas Solitander 6005 (yo 1733, † 1753) ja Maria Hacklin. Porvoon lukion oppilas 20.4.1754 – 15.12.1758. Ylioppilas Turussa 14.1.1759 [Solitander] Joh. Vib _ 462. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1759. d. 14. Jan. Johan Solitander. Todistus ordinaation hakemista varten Haminaan registratuurassa 7.10.1766 efter ankomsten från Gymnasium i Borgå d. 15. Februarii 1759. här wid Academien blifwit upskrefwen. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 15.10.1766. — Haminan tuomiorovastin apulainen 1766, samalla tuomiokapitulin notaari 1768. Varapastori 1774. Vehkalahden maaseurak. ja Sippolan kappalainen 1776. † Vehkalahdella 26.12.1790.

Pso: 1777 Maria Lydenius.

Vävy: Myrskylän sijaiskirkkoherra, FM Gustaf Adolf Belitz 10632 (yo 1791, † 1830).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 178b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #762; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 744. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 127 (CX), 170 (CXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 94 (CX); B. Åkerman, Bouppteckningar i Borgå stad 1740–1800. SSJ 10 (1934) #423; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #400; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 109. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 83, 133; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1222 (Solitander Taulu 4); K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #338.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Solitander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8100>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.