Helsingin yliopisto

Tiedot

30.5.1791 Gustaf Adolf Belitz 10632. * Laukaassa 25.2.1774. Vht: Laukaan nimismies, toimitusvouti ja hovioikeuden suorituskomissaari Jakob Johan Belitz († 1825) ja hänen 2. puolisonsa Eva Kristina Björckell. Porvoon lukion oppilas 5.3.1787. Ylioppilas Turussa 30.5.1791 Belitz Gust. Ad. Wib _ 717. Viipurilaisen osakunnan jäsen 30.5.1791 [1791 Junii d: 1.] Gustaf Adolph Belitz, nat. d. 25. Febr. 1774. Patre Jacobo Johanne Belitz Prætore Expeditionis (Exped. krono Befallningsman och Länsman) in Laukas. Inscr. Albo Acad. d. 30. Maji 1791. 2 Rd:. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1791] 1. Junii \ Gustaf Adolph Belitz \ 1774. \ v. Befallningsman \ Lauckas \ Promov. den ‹–› Junii 1795: prästwigd. Kapellan i Borgå 1804. Respondentti 4.6.1794 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. Respondentti 10.6.1795 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 23.6.1795. Preeses 12.12.1798. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 14.12.1798. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 7.3.1799. — Porvoon tuomiorovastin apulainen 1799. Varapastori 1803. Myrskylän (Porvoon piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra ja kappalainen s.v. † Myrskylässä 2.6.1830.

Pso: 1:o 1804 Fredrika Sofia Ridderståhle († 1804); 2:o 1806 Märta Maria Solitander († 1850).

Appi: Vehkalahden kappalainen Johan Vilhelm Solitander 8100 (yo 1759, † 1790).

Eno: Lammin kappalainen Jakob Ulrik Björckell 9374 (yo 1776, † 1817).

Veli: apulaispappi Otto Ernst Belitz 11916 (yo 1805, † 1808).

Veli: Koskenkylän ruukinsaarnaaja Karl Tobias Belitz 12509 (yo 1812, † 1871).

Poika: apulaispappi Lars Erik Belitz 13902 (yo 1824, † 1838).

Lanko: Laukaan kappalainen Daniel Tuderus 9948 (yo 1782, † 1803).

Lanko: varatuomari Jakob Vilhelm Bergström 10753 (yo 1792, † 1808).

Vävy: Petäjäveden kappalainen (Uukuniemen nim. kirkkoherra) Karl Gustaf Strömborg 12758 (yo 1814, † 1838).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 19b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1151; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 399'; KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.2.1693 f. 619 (Feltwebelen Gustaf Belitz). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 327 (CXLII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #918; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 168. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 85; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #245; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #223P, 443R, 457R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 162.

Doria respondentti
Doria praeses

Päivitetty 27.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adolf Belitz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10632>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.