Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1759 Kristfrid Ganander 8109. * Haapajärvellä 22.11.1741. Vht: Haapajärven kappalainen Tomas Ganander 5310 (yo 1722, † 1751) ja hänen 2. puolisonsa Helena Hideen tämän 1. avioliitossa. Vaasan triviaalikoulun oppilas 1.2.1755. Ylioppilas Turussa kl. 1759 [Ganander] Christian‹¿› Ostrob _ 462. Pohjalaisen osakunnan jäsen 10.2.1759 [1759] Christfriedus Ganander d: 10 Febr. | natus die XXI Nov. 1741. in Hapajerfwi Calajokiensium. A:o 1763. edidit Specimen academicum, cui titulus: Kännemärken till Rika käll och vattu-ådror, præside Nationis inspectore, Oeconomiæ Prof. D:o Petro Kalm. Eodem anno d. 21. Decemb:s s. festo Thomæ, in templo Basilico Aboensi, sacris initiatus est ordinibus. Adjunctus Sacellani in Pedersöre et Jacobstad constitutus. 1765 iterum se ad hanc Academiam contulit qvo A:o 1766. Examen Rigorosum socio D:no Erico Nyman, præstitit, ac pro gradu disseruit, Præside Prof. Isaaco Ross, in Hebr. 13: V. 15 expandens sensum dicti ac verborum ‹Kreikkalaisin aakkosin kirjoitettu teksti on jätetty tallentamatta.› sollenni dein promotione Magister Philosophiæ est declaratus. | 1767 Adjunctus Pastoris Wasæ. 1775 Sacellanus in Frantzila. | Obiit a. 17‹–›. Diligens literarum Fennicarum et linguæ Fennicæ cultor, divitiarumq: ejus conquisitor atq: collector. Lexicon Fennicum elucubratum MS. reliquit, libellosq: plures typis edidit. Respondentti 29.10.1763 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.12.1763. Todistus ordinaation hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 28.12.1763 Christopher Ganander. FK 14.2.1766. Respondentti 23.5.1766 pro gradu, pr. Isak Ross 5391. FM 24.7.1766. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1765–66. — Pietarsaaren pitäjän kappalaisen apulainen 1763. Kruunupyyn vt. hospitaalinsaarnaaja 1768. Vaasan kappalaisen apulainen 1769, sitten Laihian. Rantsilan kappalainen 1775. Tunnettu kansanrunouden kerääjä, muinaistutkija, sanakirjantekijä ja kansanvalistuksellinen kirjailija. † Rantsilassa 17.2.1790.

Pso: 1:o 1767 Magdalena Sinius († 1784); 2:o 1787 Helena Elisabet Gutzén tämän 1. avioliitossa († 1833).

Appi: Iin kirkkoherra Erik Sinius 6467 (yo 1738, † 1791).

Poika: apulaispappi Erik Ganander 10450 (yo 1788, † 1815).

Poika: merimies Tomas Ganander U1199 († 1823).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1028; HYK ms. AKA:20, Konsistorin pöytäkirjat 1762–1764 s. 230; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (23.7.1766). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 123 (CX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 94 (CX); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #858; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #1028; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 47. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 176; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 505 (Ganander Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #198G, 1954G (1763, suom.), 1957R, 3022G (1766, suom.), 3339R, 3340G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rantsila; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2480; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 171; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 266.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristfrid Ganander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8109>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.