Helsingin yliopisto

Tiedot

26.3.1759 Anders Heinricius 8117. * Mikkelissä 17.6.1738. Vht: Mikkelin kirkkoherra, FM Anders Heinricius 5470 (yo 1725, † 1756) ja Magdalena Wargentin tämän 1. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 5.3.1756 – 10.2.1759. Ylioppilas Turussa 26.3.1759 [Heinricius] Andr. Vib _ 463. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1759] d. 26. Mart. Andreas Heinricius | Ph. Mag. 1766. d. 24. Julii. Sacell. & V. Pastor in Hirvensalmi. obiit 1815. Respondentti 13.11.1762 pro exercitio, pr. Karl Mesterton U700. Respondentti 20.4.1765 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 24.7.1766. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua Mikkelin kirkkoherran apulaiseksi noudattaen registratuurassa 10.12.1767. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 31.12.1767. — Mikkelin kirkkoherran apulainen 1767. Hirvensalmen kappalainen 1774. Varapastori 1784. † Hirvensalmella 15.1.1815.

Pso: 1775 Helena Margareta Aschan († 1823).

Appi: Mikkelin kappalainen Georg Asicanius, myöh. Aschan 6824 (yo 1742, † 1760).

Poika: apulaispappi Karl Johan Heinricius 11600 (yo 1802, † 1808).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 84a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #772; HYK ms. AKA:9, Konsistorin registratuura 1761–1766 s. 777 (11.12.1766, Citation); HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 85; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1269. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 124 (CX); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #425; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 111. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 210; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 571 (Heinricius Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #269G, 276R, 2536R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 158.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Heinricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8117>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.