Helsingin yliopisto

Tiedot

12.4.1760 Pehr Reinhold Fabritius 8204. * Juvalla 15.4.1739. Vht: juvalainen luutnantti Erik Fabritius († 1760) ja Hedvig Sofia Poppius. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 15.3.1755. Ylioppilas Turussa 12.4.1760 [Fabritius] Petrus Reinhold [Vib _ 468]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1760 d. 12. April.] Petrus Reinhold Fabritius. Supr. regis regniq: in Fennica Dicasterio adscriptus. | Judex territor. in Savolaxia. 17-- Judicis provincialis titulo honoratus a. 1800. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten pöytäkirjassa 11.12.1760. Turun hovioikeuden auskultantti 17.12.1760. — Turun hovioikeuden ylim. kanslisti 1762, varanotaari s.v. Varatuomari 1768. Pien-Savon tuomiokunnan tuomari 1782, Pien-Savon yläosan tuomiokunnan 1796, viranvaihdon kautta Tornion tuomiokunnan 1816. Laamannin arvonimi 1799. † Kuopiossa 3.3.1819.

Pso: 1768 Anna Katarina Meinander († 1833).

Veli: Juvan kappalainen, FM Abraham Fabritius 8203 (yo 1760, † 1808).

Poika: varatuomari Erik Vilhelm Fabritius 10655 (yo 1791, † 1833).

Poika: varatuomari Pehr Reinhold Fabritius 10656 (yo 1791, † 1817).

Lanko: kruununvouti Paul Meinander 8713 (yo 1767, † 1835).

Vävy: laamanni Anders Johan Enwall, myöh. Enwald 9535 (yo 1777, † 1838).

Vävy: kapteeni Josef Wallens U1298 († 1814).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #785; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (s.d.); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #77. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 131 (CXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 95 (CXI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 368; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #414; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 113. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 417 (Fabricius Taulu 9); H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 325; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 84.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Reinhold Fabritius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8204>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.