Helsingin yliopisto

Tiedot

9.3.1764 Fredrik Langell 8490. * Lappeella 8.5.1746. Vht: Lappeen kirkkoherra Anders Langell 6112 (yo 1734, † 1779) ja Maria Helena Gröön. Porvoon lukion oppilas 13.2.1762 – 16.12.1763. Ylioppilas Turussa 9.3.1764 Langell, Fridr. Russ. _ 490. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1764] d. 9. [Mart.] Fridericus Langell. Filius Past. Villmanstr. — Oikeuskollegion kanslisti Pietarissa 1767, sihteeri 1778. Tuomarin valtakirja ensimmäiseen vapautuvaan Vanhan Suomen tuomarinvirkaan 1774. Kymin tuomiokunnan tuomari 1780. Kuvernementinasianajaja siviiliasioita varten 1783. Hovineuvos 1786. Kollegineuvos 1797. Mainitun tuomiokunnan tuomari uudestaan 1797. Valtioneuvos 1806. † Lappeella 22.10.1806.

Pso: 1782 Kristina Elisabet Hougberg († 1838).

Appi: Pietarin kirkkoherra Isak Hougberg 6650 (yo 1740, † 1782).

Poika: kollegikirjaaja Edvard Vilhelm Langell 12461 (yo 1811, † 1829).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 111b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #828. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 156 (CXV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #530; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 119. — R. Rosén, Lagmän, häradshövdingar och vicehäradshövdingar i Gamla Finland. SSV 8 (1924) s. 265; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 53; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 729.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Langell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8490>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.