Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1740 Isak Hougberg 6650. * Pirkkalassa 16.2.1722. Vht: majuri Porin läänin jalkaväkirykmentissä Jakob Hougberg († 1756) ja Maria Fontell. Porin triviaalikoulun oppilas (1737, cl. rect.) – 1739. Ylioppilas Turussa kl. 1740 Hougberg Isaac. Satac _ 382. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 31.1.1740 [1740] die 31: Jan: Isaacus Jacobi Hougberg Birckalensis | Pastor Ecclesiæ Svecanæ | et Fennicæ | Petropoli erasit 1748. postquam pauxillo tempore primum fuisset Adjunctus Præpositi Wiburgensis et simul Notarius consistorii ibidem. | Jam Pastor Ecclesiæ Petropolitanæ. Vihitty papiksi Viipurin hiippakuntaan Turussa 10.5.1746. — Saarna-apulainen Tukholman suom. seurakunnassa 1743. Viipurin tuomiorovastin apulainen 1746. Viipurin katedraalikoulun alikonrehtori s.v., alirehtori 1747. Viipurin tuomiokapitulin notaari 1748. Pietarin ruots. Katarinan seurak. kirkkoherra 1749, samalla Pietarin papiston seniori 1766 tehtävinään kuulustella ja vihkiä pappiskokelaita sekä asettaa pappeja virkaan, virkavapaa halvaantumisen takia 1778. † Pietarissa 8.12.1782.

Pso: Katarina Levanus.

Appi: Pietarin kirkkoherra Gustaf Levanus 5298 (yo 1719, † 1749).

Äidin isä: Rymättylän kappalainen Nils Kellmannus, myöh. Fontelius 1807 (yo 1665/66, † 1692).

Isän lanko: Lapinjärven kappalainen Jakob Johan Gutzaeus 4190 (yo 1695/96, † 1730).

Veljenpoika: Kiteen kirkkoherra Sven Abraham Hougberg 9673 (yo 1779, † 1827).

Vävy: kihlakunnantuomari, valtioneuvos Fredrik Langell 8490 (yo 1764, † 1806).

Vävy: Haminan kirkkoherra, FM Emanuel Indrenius 8964 (yo 1771, † 1816).

Vävy: tilanomistaja Lappeella, rovasti, FM Nils Adolf Donner 10835 (yo 1793, † 1840).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 93a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #668; KA mf. ES 1854 (kk 27) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.1.1709 f. 50 (Auditeuren Wälbetrodde Jacob Hougberg föredrog Rätten, hurusom des hustrus Maria Fontelius, så wähl Fäder- som Mödernes Arff hoos des Stiuff Swärfader, Probsten och Kyrkioheerden uthi Cangasala Församling, Ehrewyrdige och Höglärde Mag: Abraham Thuronius 2439 är inneståendes); KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 9.–10.3.1709 s. 408 (Det anlände till Rätten Regementz Auditeurens Johan Hougbergz Skrifwelse Dat:t Åbo d: 22 Febr: Nästl:ne, dessmedelst han berättar, hurusåssom des Käreste Stiuffader Probsten och Kyrckioherden härsammastädes Ehrewyrdige och högwällärde Mag:r Abrah: Thuronius, så wid det han trädde i Gifte med Auditeu:s Sahl: Swär Moder, som efter hennes afgång ingen Afwittring låtit förrätta, utan Audit:ns hustrus, så Fäder- som Mödernes Arf, hoos sig innehafwer); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 12.9.1698 (Swarfwarens ifrån Perno Fullmächtige Jacob Hougberg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 463 (XCI), 472 (XCII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 74 (XCII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 149; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 98, 113, 119, 122, 160, 212, 249, 250, 346; K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 9, 17; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 45. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 332, 333; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 76; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 629 (Hougberg Taulu 17); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3548D; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #148; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #537; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 132.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Hougberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6650>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.