Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1764 Karl Enckell 8522. * Kangasalla 3.4.1740. Vht: talollinen Kangasalla, sitten Lempäälän lukkari Henrik Enckell († 1776) ja Hebla Mattsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 25.2.1757 (in cl. infim., Enkel Lempäl. 15 ann.) – 18.6.1764 (examen). Ylioppilas Turussa 20.6.1764 [Enckel] Car. Sat. _ 492. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1764 [1764 Die 20 Junii] Carolus Enckel Lempälensis Nat: 1744. | Sacris initiatus ordinibus 1771. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 13.5.1771. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.5.1771. — Vanajan kirkkoherran apulainen 1771. Mynämäen pitäjänapulainen Vehmalaisissa 1780. Someron kirkkoherra 1803 (virkaan 1805). † Somerolla 5.12.1813.

Pso: 1771 Maria Leistén († 1809).

Appi: Vanajan kirkkoherra Karl Gustaf Leistén 6480 (yo 1738, † 1776).

Isän isä: Karkun kirkkoherra Johan Enckell 2961 (yo 1681/82, † 1739).

Poika: Orimattilan kirkkoherra, FM Karl Henrik Enckell 10495 (yo 1789, † 1809).

Poika: Vaasan hovioikeuden asessori Gustaf Johan Enckell 10880 (yo 1794, † 1822).

Poika: ylioppilas Gottlieb Kristoffer Enckell 11130 (yo 1797, † 1804).

Vävy: Johan Silvon 11060 (yo 1796).

Vävy: ylim. pataljoonansaarnaaja David Emanuel Kriander 12256 (yo 1809, † 1822).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 52a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #916; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 596''. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 155 (CXV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 52. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 140, 341; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 399 (Enckell Taulu 8); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #775; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #442D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Somero; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 238 (Enckell Tab. 77).

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Enckell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8522>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Enckel, Car. Sat. p. 492 || Sat. 916: 20.6.1764, Lempälensis. Klockareson från Lempälä, hvars far (Joh.) p. 151. Född 1742 (1744?). Betyg 13.5.1771 att pvg till pastorsadj. i Vånå. Sockneadj. i Virmo 1781. Kh i Somero 1803. Död 1813.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 155.