Helsingin yliopisto

Tiedot

4.7.1767 Gabriel Tidgren 8743. * Brunnissa 1.10.1743. Vht: Ulricehamnin kirkkoherra, FM Jonas Tidgren (yo Uppsalassa 6.8.1724, † 1747) ja Margareta Wilskman tämän 1. avioliitossa. Skaran lukion oppilas (1761). Ylioppilas Uppsalassa 6.10.1762 Gabriel Jonæ Tidgren W. Goth. (* 1743). Ulkomaanmatka 1765–67, vieraili ainakin Pietarissa. Ylioppilas Turussa 4.7.1767 Tidgrén, Gabr. Westrog. _ 509. Ruotsalaisen osakunnan jäsen 1767: d. 4 Julii \ Gabriel Tidgren, WestroGothus Civis acad. Upsal. 1762. Filius Pastoris in Upricæhamn, Nat. 1743, Lingv. Orient. et Græcæ Professor Aboënsis 1784. Respondentti 9.3.1768 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. FK 10.6.1768. Respondentti 29.4.1769 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 6.7.1769. Preeses 6.11.1773 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 11.2.1780. — Turun akatemian kaunopuheisuuden ja historian dosentti 1774, konsistorin amanuenssi 1776, kirjaston amanuenssi 1779, 2. filosofian apulainen 1781, kreikan ja heprean kielten professori 1784. † Turussa (ruots. seurak.) 8.12.1788. Naimaton.

Vertaa: vapaaherra Claes Fleming 9231 (yo 1774, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #367; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 203; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (7.7.1781), (13.12.1784). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 181 (CXIX); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 93; B. Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala II 1721–1780 (1947–69) #2339. — J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 242; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #301G, 303R, 304R, 387 (väitöskirjan tekijä), 3968–3974P; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 778; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 686.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 16.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Tidgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8743>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.