Helsingin yliopisto

Tiedot

22.2.1770 Salomon Kreander 8898. * Alavudella 1.1.1755. Vht: Alavuden kappalainen Johan Kreander 6555 (yo 1739, † 1767) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Elisabet Ruuth. Vaasan triviaalikoulun oppilas 14.2.1764 – 9.12.1769 (testim.). Pääsykuulustelu 22.2.1770. Ylioppilas Turussa 22.2.1770 [Kreander] Salomon, Ostrob. _ 522. Pohjalaisen osakunnan jäsen 24.2.1770 [1770] Salomon Kreander. die XXIV: Februarii. Natus die 1: Januarii 1755. | A:o 1773 ut respondens def. Dissertat. Mag. J. Wegelii de methodo linguam latinam addiscendi. Eodem anno Examen præstitit Philosophicum. A:o 1775. Præs. D. D. et Prof. Kalm pro gradu edidit dissertationis Om möjeligheten, sättet och nyttan, at utan ängar sköta landtbruket part: 1:am. Eodem anno Philosophiæ Magister. Eodem adhuc anno edidit partem 2:dam dissertationis nominatæ. A:o 1776. Oeconomiæ Docens in R. Acad: Aboënsi. A:o 1778. Extr: Ord: Adj: in Facult. Jurid. A:o 1780 Oeconomiæ Professor ad Lyceum Aboense. | Obiit 1792. Respondentti 13.2.1773 pro exercitio, pr. Jakob Wegelius 8550. FK 1773. Respondentti 16.6.1775 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 28.6.1775. Preeses 18.12.1775 pro venia docendi. Ylioppilas Uppsalassa 4.10.1777 Salomon Kreander Ostrobotniensis, ad Reg. Academ. Aboëns. Oecon. Docens atque J. U. Licentiatus (* 1750). MOL Uppsalassa 18.10.1777. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten registratuurassa 7.2.1778. Turun hovioikeuden auskultantti 10.2.1778. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.12.1781. — Fil. tiedek. promoottori 1792. — Turun akatemian talousopin dosentti 1776, ylim. lainopin apulainen 1777, taloustieteen professori 1780, samalla palkkapitäjänsä Maarian kirkkoherra 1781. Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Akatemian rehtori 1788–89. † Maariassa 20.7.1792.

Pso: 1782 Johanna Elisabet Dorotea de la Myle († 1789).

Lanko: majuri Fredrik Ludvig de la Myle 8821 (yo 1768/69, † 1797).

Vävy: Ilmajoen kirkkoherra, FM Erik Johan Frosterus 10900 (yo 1794, † 1826).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1142; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 166'; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (19.12.1777), (1.6.1780), (22.12.1781); HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1770; HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #220. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 191 (CXXI); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 214; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1034; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #1142; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 108 #1142 (Lisäyksiä ja oikaisuja); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 60. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 122; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 243; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 29; S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #445 (11.5.1782); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1145D, 1995R, 2096–2104P, 4272R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Maaria; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 126; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 428.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Salomon Kreander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8898>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.