Helsingin yliopisto

Tiedot

30.3.1771 Aron Molander 8970. * Tohmajärvellä 7.8.1753. Vht: Ilomantsin kirkkoherra, FM Claes Johan Molander 6833 (yo 1742, † 1799) ja Maria Wadsten. Porvoon lukion oppilas 28.5.1766. Ylioppilas Turussa 30.3.1771 [Molander] Aaron, Wib. _ 528. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1771 Mart.] 30. Aaron Molander. Patre Past. in Kesälax. Respondentti 17.12.1772 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. Matkapassi kolmen kuukauden Tukholman-matkaa varten 10.3.1774. FK 25.11.1774. Respondentti 14.12.1774 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 14.12.1774. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.3.1775. FM 28.6.1775. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Kesälahden kirkkoherra (isänsä) apulainen 1775. Porvoon tuomiokirkon apulainen 1776–80. Savon jääkäriosaston ylim. pataljoonansaarnaaja 1777, rykmentinpastori 1779, samalla Kuopion vt. kirkkoherra 1781–87. Kangasniemen kirkkoherra 1786, Mikkelin 1816. Rovasti 1787. Lääninrovasti 1821. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1801. † Mikkelissä 15.11.1821.

Pso: 1788 Fredrika Tavast († 1827).

Poika: hovioikeudenneuvos Johan Torsten Molander 12324 (yo 1810, † 1851).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #910; HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 317'; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772, Wiborgska Nation); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2361. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 196 (CXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 103 (CXXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #609; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 131. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 342, 430; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 291; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 893 (Molander Taulu 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #355R, 356R, 368G; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 158.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aron Molander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8970>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.