Helsingin yliopisto

Tiedot

17.4.1771 Martin Henrik Poppius 8971. * Joroisissa 16.5.1751. Vht: Pieksämäen kirkkoherra, FM Abraham Poppius 6042 (yo 1733, † 1768) ja Ebba Rebecka Martinius. Porvoon lukion oppilas 9.4.1767. Ylioppilas Turussa 17.4.1771 Poppius, Mart. Henr. Wib. _ 528. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1771] April. 17. Martin. Henric Poppius. Matkapassi kuuden viikon Tukholman-matkaa varten 20.5.1772. Respondentti 8.12.1773 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. Todistus ordinaation hakemista varten noudattaen saamaansa kutsua pataljoonansaarnaajaksi registratuurassa 8.6.1775. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.6.1775. Respondentti 19.6.1775 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 28.6.1775. — Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1775, rykmentinpastori 1777. † Turussa (ruots. seurak.) 31.10.1780.

Pso: 1775 Margareta Charlotta Loffman († 1778).

Appi: sotatuomari Karl Gustaf Loffman 7682 (yo 1752, † 1794).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #911; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 75; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 197 (CXXII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #622; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 56; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 132. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1040 (Poppius Taulu 5); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 105 (Poppius Taulu 7); Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 30; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #363R, 380R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Martin Henrik Poppius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8971>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.