Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1771 Gabriel Erik Haartman, aateloituna 1810 von Haartman 9020. * Nauvossa 9.3.1757. Vht: kruununvouti, varalääninkamreeri Gabriel Haartman 6971 (yo 1744, † 1792) ja Margareta Lithander. Ylioppilas Turussa sl. 1771 [Haartman] Gabr. Eric. Austr. _ 532. Respondentti 5.5.1773 pro exercitio, pr. Nathanael Gerhard af Schultén 8378. FK 20.6.1776. LK 1778. Matkapassi vuodeksi Tukholmaan ja Uppsalaan matkustamista varten 14.7.1779. Palveli Tukholman serafiimilasaretissa 1779. LL 1779. Respondentti 15.6.1781 pro doctoratu, pr. Johan Haartman 6683. LT 21.6.1781 priimus. — Turkulaisen osakunnan inspehtori 1803. Lääket. tiedek. promoottori 1790 ja 1802. — Turun akatemian lääketieteen apulainen ja anatomian prosektori 1781, samalla Turun kaupunginlääkäri 1782. Anatomian, kirurgian ja synnytysopin professori 1784, käytännöllisen lääketieteen professori 1789–1815. Akatemian rehtori 1794–95 ja 1808–09. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1801, ulkomainen jäsen 1809. Turun diskonttauslaitoksen johtajia 1806. Aateloitu 1810. Lääkintökollegion puheenjohtaja 1811. Hallituskonseljin talousosaston jäsen s.v., valtiovaraintoimituskunnan päällikkö 1812. Valtioneuvos s.v. Suomen lähetyskunnan jäsen Aleksanteri I:n luona 1808 sekä 1811. † Turussa (ruots. seurak.) 2.8.1815.

Pso: 1:o 1785 Fredrika Lovisa von Mell († 1792); 2:o 1796 Fredrika Sofia Fock tämän 1. avioliitossa († 1849).

Poika: Venäjän senaatin jäsen, vapaaherra, FT Lars Gabriel Haartman, v:sta 1810 von Haartman 11791 (yo 1804, † 1859).

Poika: lääkintöylihallituksen päätirehtööri, FM ja LT Karl Daniel Haartman, v:sta 1810 von Haartman 11967 (yo 1805, † 1877).

Poika: Lavansaaren nimismies, luutnantti Gustaf Reinhold von Haartman 14381 (yo 1827, † 1849).

Poika: Johan Robert von Haartman 14415 (yo 1827, † 1838).

Pojanpoika: senaattori, salaneuvos Viktor Georg Gustaf Gabriel von Haartman 16479 (yo 1847, † 1895).

Tyttärenpoika: Turun teknillisen reaalikoulun johtaja Reinhold Gabriel Fock 14446 (yo 1828, † 1871).

Vävy: Turun hovioikeuden presidentti, MOT Karl Fredrik Richter 10978 (yo 1796, † 1858).

Vävy: vuori-intendentinkonttorin yli-intendentti, FT Nils Gustaf Nordenskiöld 12401 (yo 1811, † 1866).

Vävy: Venäjän hallitsevan senaatin jäsen, kenraaliluutnantti, vapaaherra Casimir von Kothen 13631 (yo 1822, † 1880).

Yksityistod. saaja 18.12.1785: Kristian Henrik Norrman 10218.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78a; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (26.2.1781), (7.9.1784), (13.6.1789); HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Kustaa III:lle (2.6.1772, Södre-Finne-Nation). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 200 (CXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 103 (CXXIII). — J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 81; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 274; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 530 (Haartman Taulu 13); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 5, 6, 8, 9, 40, 50; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 241; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 123 (von Haartman Tab. 1); S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #706 (26.2.1791); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1158D, 1336–1349P, 1398R, 3562R; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 417; A. E. Rintala, Turun 1700-luvun kirurgit. Hippokrates 23 (2006) s. 22, 39.

Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Erik von Haartman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9020>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Haartman, Gabr. Eric. Austr. p. 532 || Student 21.11.1771. Son af häradsskrifvaren i Virmo, tit. vicelandskamrer Gabr. H. (f. 1728 † 1792 på Högsar i Nagu). Född 9.3.1757. Respondens 5.5.1773 (med ded. till sin far och sin farbror – sic! – prof. Jac. H.) u. N. Gerh. Schultén. Filos. kandidat 1775. Medic. kandidat 1778, licentiat 1779. Vistades för sin utbildning i Sth o. Upsala 1779–81. Medic. adj. o. anat. prosektor i Åbo 26.2.1781. Tillika stadsfysikys 20.4.1782. Promov. medic. d:r i Åbo 21.6.1781, primus. Professor, först i anatomi, kirurgi o. obstetrik 7.9.1784, derefter 13.6.1789 i praktisk medicin. En af direktörerne vid Åbo diskontverk 1806. Intresserade sig mycket för akademins ekonom. angelägenheter. Medlem i finska deputationen till Petersb. 1808 och i tacksägelsedeputationen för akadem:s nya stat 1811. Adlad 1810: von Haartman. Ordförande i det nyinrättade kolleg. medikum för Finland 1811. Ledamot i regeringskonseljen s. å. Statsråd 1812. Död 2.8.1815. Medlem af patriot. sällsk. i Sth 1791, af finska hush. sällsk., bland dess stiftare 1797, af vet. akad. i Petersb. 1808, af svenska läkaresällsk. 1813. Största delen af hans bibliot. blef med allmänna medel inköpt till akad. i Åbo. Skrifter, se Marklin; Sacklén; Spåre; i sht Fagerlund o. Tigerstedt (Medicinen Studium vid Åbo Univ., i Sv. Litt. Sällsk:s i Finl. skrifter, XVI, sid. 136–145. Ofta nämd i Porthans bref till Calonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 200.

Haartman, Gabr. Er... Hans far p. 398. Respondens 1781 för medic. grad u. J. J. Haartman. Inspektor för Åbo nation, se prot. 6.5.1803, 30.10.1804.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 103.