Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1774 Isak Nordberg 9188. * Inkoossa 10.10.1755. Vht: Billnäsin ruukinpehtori Pohjassa Johan Nordberg († 1806) ja hänen 1. puolisonsa Anna Beata Alftan. Porvoon lukion oppilas 9.3.1772. Ylioppilas Turussa kl. 1774 Nordberg, Isaac, Nyland. _ 545. Respondentti 27.5.1775 pro exercitio, pr. Fredrik Collin 8152. FK 15.5.1778. Respondentti 27.6.1778 pro gradu, pr. Anders Planman 7015. FM 30.6.1778 priimus. Maanmittausauskultantti 1780. Preeses 28.4.1781 pro venia docendi. Preeses 22.11.1783. — Uusmaalaisen osakunnan kuraattori 1774–78. — Ehdolla Suomen maanmittauskomission tähtitieteen observaattoriksi, mutta virka lakkautettiin. Turun akatemian matematiikan dosentti 1781, samalla konsistorin amanuenssi. Turun katedraalikoulun lehtori 1784. Viulisti. † Turussa (ruots. seurak.) 4.4.1797.

Pso: 1785 Margareta Lovisa Ignatius († 1811).

Appi: Helsingin oikeuspormestari Anders Ignatius 6369 (yo 1737, † 1765).

Äidin isän isä: Karjaan kirkkoherra Johan Alftanus 2925 (yo 1681, † 1721).

Lanko: Karjalohjan kirkkoherra, FM Isak Florin 8828 (yo 1769, † 1825).

Yksityistod. saaja 9.5.1794: Pehr Gottlieb Beckman 10864; 9.5.1794: Gustaf Beckman 10865; 9.5.1794: Kristian Arnold Unonius 10866.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138a; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 169 (13.12.1775, Anordning å betalning för Opera Lutheri Wittebergensia Germ., inköpte till Bibliotheket ... Aderton Dahl:r Silfwermynt ... till Studenten Isaac Nordberg); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 217 (CXXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #712; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #680. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 261; V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 252 #3088; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #288; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #434D, 835R, 2669–2670P, 3017R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Nordberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9188>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.