Helsingin yliopisto

Tiedot

23.3.1774 Petter Bonsdorff 9215. * Porvoossa 26.5.1756. Vht: Hauhon kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 6356 (yo 1737, † 1803) ja hänen 1. puolisonsa Magdalena Kepplerus. Porvoon lukion oppilas 4.10.1768. Ylioppilas Turussa 23.3.1774 Bonsdorff, Petr. Vib. _ 547. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1774. Mart.] | 23. Petrus Bonsdorff. n. 1756. Patre Theol. lect. in Gymn. Borg. ‹Tämä rivi on lisätty matrikkeliin myöhemmin.›. Matkapassi Uppsalaan matkustamista varten 17.9.1776. Ylioppilas Uppsalassa 2.11.1776 Petrus Bonsdorff Ostrobothniens. (* 1756). Civis antea Reg. Acad. Aboensis. Respondentti Uppsalassa 9.12.1778 pro exercitio, pr. itäm. kielten prof. Carl Aurivillius. Respondentti Uppsalassa 15.5.1779 pro gradu, pr. kreikkal. kirjall. prof. Joh. Floderus. FM Uppsalassa 10.6.1779. Preeses Turussa 21.6.1782 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 7.2.1783 student d. 19‹!› Mart. 1774. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 5.8.1795. TT Turussa 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1781. — Turun akatemian itämaisten kielten dosentti 1782. Porvoon lukion heprean ja kreikan kielten lehtori 1783. Pieksämäen kirkkoherra 1800. Rovasti s.v. Vt. lääninrovasti 1814, vakinainen 1818. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1817. † Pieksämäellä 17.4.1821.

Pso: 1788 Vendla Maria Fortelius († 1824).

Appi: Porvoon piispa, FM ja TT Gabriel Fortelius 5295 (yo 1719, † 1788).

Tyttärenpoika: vanhempi komissiomaanmittari Pehr Gustaf Hypén 15073 (yo 1833, † 1876).

Vävy: Kuopion tuomiorovasti, TT Matias Ingman 9806 (yo 1781, † 1855).

Vävy: Uukuniemen kappalainen Karl Fredrik Lucander 11378 (yo 1800, † 1841).

Vävy: lääninmaanmittari Pehr Adrian Gahmberg 12714 (yo 1814, † 1867).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #946; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 3; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 211 (CXXV); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 207; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #636; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 136. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 514 (Student i Åbo d. 19. Mars 1774); G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 11, 81; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 206; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 154; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 161 (Bonsdorff Taulu 5); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #128; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #405; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #626P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6233; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 161.

Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9215>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.