Helsingin yliopisto

Tiedot

28.2.1737 Petter Bonsdorff 6356. * Joroisissa 23.2.1719. Vht: Kirvun kappalainen, FM Kristoffer Bonstorph 4149 (yo 1695, † 1720) ja Anna Heintzius. Lappeenrannan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 2.4.1734 – 6.12.1736. Ylioppilas Turussa 28.2.1737 Bonstorff Petr. Viburg _ 364. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1737] d. 28. Febr. Petrus Bonsdorff. | Pastor in Hauho. Respondentti 11.3.1738 pro exercitio, pr. Johan Schmidt 6424. FK (1742). Ylioppilas Uppsalassa 16.2.1743 Petrus Bonsdorff Wiburgensis profugus, civis antea Acad. Aboëns. Respondentti Turussa 9.6.1744 pro gradu, pr. Johan Browallius U670. FM 18.7.1745 gratisti. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 11.7.1750. TT h.c. Uppsalassa 6.6.1793. — Turun akatemian fysiikan dosentti 1746. Porvoon lukion apulainen 1746, matematiikan ja logiikan lehtori 1750, teologian lehtori s.v., samalla palkkapitäjänsä Lapinjärven kirkkoherra 1750–52. Hauhon kirkkoherra 1779. Rovasti 1780. Lääninrovasti 1794. † Hauholla 1.5.1803.

Pso: 1:o 1751 Magdalena Kepplerus († 1757); 2:o 1758 Katarina Haartman († 1787).

Appi: Inkoon kirkkoherra, FM Alexander Kepplerus 4117 (yo 1695, † 1738).

Appi: teologian professori, FM Johan Haartman 4419 (yo 1699, † 1737).

Poika: Pieksämäen kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 9215 (yo 1774, † 1821).

Poika: professori, arkkiatri, FM ja LT Gabriel Bonsdorff, aatel. 1819 von Bonsdorff 9659 (yo 1779, † 1831).

Poika: eksegetiikan professori, FM ja TT Jakob Bonsdorff 9660 (yo 1779, † 1831).

Poika: sotatuomari, laamanni, FK Nils Bonsdorff 10066 (yo 1783, † 1844).

Poika: vänrikki Gustaf Bonsdorff 10294 (yo 1786, † 1791).

Poika: kreikkalaisen kirjallisuuden professori, FM Johan Bonsdorff 10389 (yo 1788, † 1840).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #580; HYK ms. AKA:7, Konsistorin registratuura 1740–1746 s. 207 (22.6.1742, Till Consistorium i Borgå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 447 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 24, 37, 42, 358 (17.12.1741, Fadren Kyrkioherde för detta död. Modren nyligen spolierad af Ryssarne), 359, 361, 430; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 67, 90 (6.12.1744, recommendation til Consistorium i Borgo), 98, 205, 211, 250, 296, 346; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 316, 316; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #169; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 82. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 331; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 198, 205, 209; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 152, 458; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 161 (Bonsdorff Taulu 4); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #404; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 42 (von Bonsdorff Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #314D, 544D, 669R, 816D, 1102D, 1948D, 2091D, 2432D, 3553D, 3560R, 4276D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6232; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 155.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6356>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.