Helsingin yliopisto

Tiedot

27.2.1776 Jakob Ulrik Björckell 9374. * Lammilla noin 1756. Vht: Sääksmäen ylisen kihlakunnan henkikirjuri Jakob Johan Björckell († 1783) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Elisabet Florin. Porvoon lukion oppilas 11.12.1771. Ylioppilas Turussa 27.2.1776 Biörckell, Jacobus Udalricus, Tav. _ 558. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 2.2.1778. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.6.1778. — Lammin sijaiskirkkoherran apulainen 1778. Viimein Lammin kappalainen 1802. Oli syytteessä epäsäännöllisestä elämästä ja virkavirheistä. † Lammilla 20.6.1817.

Pso: 1784 Regina Kristina Florin († 1812).

Appi: Lammin sijaiskirkkoherra Erik Johan Florinus, myöh. Florin 6674 (yo 1740, † 1758).

Äidin isä: Lammin kirkkoherra Johan Florinus 4959 (yo 1707, † 1733).

Sisarenpoika: Myrskylän sijaiskirkkoherra, FM Gustaf Adolf Belitz 10632 (yo 1791, † 1830).

Sisarenpoika: lääninviskaali Gustaf Nordanwehr 11722 (yo 1803, † 1813).

Vävy: hämeenlinnalainen raatimies Elias Adolf Castrén 9359 (yo 1775, † 1813).

Vävy: Rengon kappalainen Erik Johan Lignell 12145 (yo 1807, † 1855).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24a; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 162'; KA mf. ES 1728 (bb 26) Sipoon ja Tuusulan käräjät 12.–13.10.1706 f. 98v (Lendzmann Wälförståndig Jacob Isakssonn framkom för Rätta ... att han lendzman är altså bördeman till sitt fädernes börde Rusthåldh Böhle i Sibbo Kyrkiobyy ... Bijläggiandes hann lendzman nu här jempte sine Bröders Heradzskrifwarens Isack Biörkells och Hans Isackssonns skrifft af d: 16 nästwekne Aug:); KA mf. ES 1729 (bb 29) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 2.–3.12.1709 f. 183v (Dett beswärade sig Heredzskrif:n Wälb:de Isack Biörkel såssom innehafwande ett rusthåll i Pohiois by, öfwer 2:e sina grannar); KA mf. 64261 (g 31) Helsingin RO 11.5.1708 s. 38. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 225 (CXXVII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #672. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 452; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #339; P. Nyberg, Sockenhistoria och släktforskning. SSV 36 (1954–56) s. 41; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 159.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Ulrik Björckell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9374>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.