Helsingin yliopisto

Tiedot

13.3.1776 Johan Ticcander 9383. * 4.1.1754. Vht: Sysmän kappalainen Tobias Ticcander 7227 (yo 1746, † 1805) ja hänen 1. puolisonsa Anna Elisabet Gyllenbögel. Porvoon lukion oppilas 26.3.1772. Ylioppilas Turussa 13.3.1776 Ticcander, Johannes Tobiæ, Taw. _ 558. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 11.1.1780 (puhtaaksikirjoitetussa registratuurassa virheellisesti Johan Tillander). Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 9.3.1780. — Iisalmen kirkkoherran apulainen 1780. Sysmän kappalaisen (isänsä) apulainen 1782. Varapastori 1790. Sysmän kappalainen 1805. † Sysmässä 4.2.1810.

Pso: 1790 Maria Kristina Wallgren († 1844).

Appi: Sysmän kirkkoherra Jakob Wallgren 7851 (yo 1755, † 1790).

Poika: Hartolan kappalainen Tobias Jakob Ticcander 12777 (yo 1815, † 1842).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Ticcander 12778 (yo 1815, † 1859).

Poika: senaatin kanslisti Anders David Ticcander 12854 (yo 1815, † 1868).

Poika: Porvoon lukion lehtori, FM Karl Fredrik Ticcander 13750 (yo 1823, † 1849).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194a; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 204; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3496. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 231 (CXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 108 (CXXVII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #684. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 324; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1157D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 159.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 4.8.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Ticcander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9383>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.