Helsingin yliopisto

Tiedot

25.2.1823 Karl Fredrik Ticcander 13750. * Sysmässä 2.10.1805. Vht: Sysmän kappalainen Johan Ticcander 9383 (yo 1776, † 1810) ja Maria Kristina Wallgren. Porvoon lukion oppilas 10.2.1820 – 12.12.1822 (dim.). Pääsykuulustelu 21.2.1823. Ylioppilas Turussa 25.2.1823. Hämäläisen osakunnan jäsen 1.3.1823 [MDCCCXXIII] Martii die I:mo Carolus Fredricus Ticcander natus die I:mo Octobris MDCCCV. Patre Johanne Ticcander Sacellano in paroecia Syssmä. | Närvarande Vår T. 1823; H.T. 1823; V.T. 1824; H.T. 1824; V.T. 1825; H.T. 1825; V.T. 1826; H.T. 1826; V. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; H.T. 1829 | Promoverad Ph. Doctor d. 10 Julii 1827. | Linguar. Sacrarum Lector vid Borgå Gymnasium. 1835. | Död uti Cholera år 1849. Stipendiaattiteesi 5.2.1825, pr. Jakob Bonsdorff 9660. Respondentti 31.5.1826 pro exercitio, pr. Gabriel Rein 13056. FK 28.5.1827. Respondentti 7.7.1827 pro gradu, pr. Johan Henrik Avellan 10546. FM 10.7.1827. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 27.5.1837. — Porvoon lukion apulainen 1830, kielten lehtori 1835. † Porvoossa 30.7.1849. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #267; HYKA, Album 1817–65 s. 86; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1823; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3497. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 646 (CLXXIV); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1592. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 207, 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #215R, 586R, 3275R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Fredrik Ticcander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13750>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.