Helsingin yliopisto

Tiedot

30.4.1653 Samuel Gyllenbögel Samuel Davidis, nobilis 968. * Sauvossa 4.6.1642. Vht: tilanomistaja Sauvon Järvenkylässä, ratsumestari David Sigfridsson Gyllenbögel († 1677) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 30.4.1653 [Gyllenbögel] Sam. Davidis [_ 47]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1653 30. April.] Samuel Davidis Gyllenbögell. Nobiles. Assess. Dicast. Aboëns. — Turun hovioikeuden aatelisluokan asessori 1674. Omisti Kemiön Trotbyn. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. † Turussa 7.5.1679.

Pso: 1674 Elisabet Falkenberg († 1723).

Veli: Henrik Gyllenbögel 967 (yo 1653).

Lanko: kornetti Johan Gottfrid Falkenberg 3035 (yo 1682/83, † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #21; KA valtakunnanregistratuura 17.12.1673 f. 208 (Till Åbo Håffrett om Samuel Gyllenbögels befordran ... i anseende till hans Faders långlige och trogne Krijgztiänster som och dennes förwärfwade erudition uti Bokelige konster och wijdh Eder Rätt hertills giorde opwachtningh att komma honom medh något emploij i nåder ihugh), 29.7.1674 f. 276 (Assessors Fullmacht för Samuel Gyllenbögel uti Åbo Hoff Rätt), 7.10.1685 f. 513 (Rustnings Confirmation för Assessoren Samuel Gyllenbögels Enkia Elisabeth von Falkenberg ... Cronehemmanet Tredskeby). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57 (XIII); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 197 (8.5.1679, assessorens wälb. Samuel Gyllenbögels siälaringning), 199 (25.3.1680, ‡ ass. wälb. Samuel Gyllenbögell, och medan lijket bortföres ...); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 4. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 163 (Gyllenbögel Tab. III); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 179; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 240 (Gyllenbögel Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 498 (Gyllenbögel Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2569D, 3994D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #29H, 2636D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Gyllenbögel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=968>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.