Helsingin yliopisto

Tiedot

30.4.1653 Henrik Gyllenbögel Henricus Davidis, nobilis 967. Vht: tilanomistaja Sauvon Järvenkylässä (Träskby), ratsumestari David Sigfridsson (aateloituna 1648 Gyllenbögel, † 1677) ja hänen 1. puolisonsa N.N. (Kiskon kappalaisen tytär). Ylioppilas Turussa 30.4.1653 Gyllenbögel Henr. Dav:is [_ 47]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1653. 30. April. Henricus Davidis Gyllenbögell.

Veli: Turun hovioikeuden asessori Samuel Gyllenbögel 968 (yo 1653, † 1679).

Veli: everstiluutnantti Axel Gyllenbögel 969 (yo 1653).

Sisarenpoika: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Sisarenpoika: Valkealan kirkkoherra David Hirn 2889 (yo 1680/81, † 1741).

Sisarenpoika: FM Jakob Ekelund 3576 (yo 1689).

Sisarenpoika: Antskogin ruukinsaarnaaja David Pihl 3654 (yo 1690).

Lanko: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 77a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #20; KA valtakunnanregistratuura 10.8.1642 f. 503 (Öpet breff för Ryttemestaren Dawid Sigfredson på någre hemman i Finland, at niuta fritt i sin och sin hustrus lifztijdh ... i Rassborgs lähn och Läijo Sochn belägne), 23.12.1647 f. 410 (Confirmation och förbättring oppå conditionen för Ryttmestaren David Sigfredsson opå någre godz och hemman etc.), 11.10.1683 f. 465 (Till Reductions Commissionen i Åbo, swar på dheras Skrifwelse om Ryttmester David Gyllenböijels Donations Godz i Sagu Sochn ... frambledne Ryttmestarens David Sefredson Gyllenböijels undgångne Donations godz i Sagu Sochn och förpantningen i Loijo Sochn och Hyfwelby). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 57 (XIII), 57 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 572 (7.12.1653, Henricus Clavidi); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 104 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 434 (isä); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 4. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 163 (Gyllenbögel Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 239 (Gyllenbögel Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 496 (Gyllenbögel Tab. 1).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Gyllenbögel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=967>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.