Helsingin yliopisto

Tiedot

6.7.1780 Nils Johan Kekonius, myöhemmin Kekoni 9764. * Porissa 6.6.1762. Vht: porilainen värjäri ja kauppias Johan Kekonius († 1800) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Helena Korsman. Porin triviaalikoulun oppilas 4.5.1771 (cl. etymol. #192) – 26.6.1780. Ylioppilas Turussa 6.7.1780 Keckonius, Nicol. Johan, Sat. _ 593. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 6.7.1780 [1780 Die 6 Julii] Nicolaus Johannes Keckonius. Björneburgensis natus 1762. | Prom. Mag. 1786. | Litteraturæ Græcæ Docens 1789. Collega Scholæ Cath. Ab. eod. Anno. Respondentti 10.12.1785 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 10.3.1786. Respondentti 10.5.1786 pro gradu, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. FM 22.6.1786. Preeses 19.3.1788 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 5.7.1796. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.4.1798. — Turun akatemian kreikan kielen dosentti 1789. Turun katedraalikoulun alin kollega 1789, vt. toinen kollega 1794, vakinainen s.v., pidätetty virantoimituksesta 1803. † Turussa (ruots. seurak.) 11.8.1813. Naimaton.

Sisarenpoika(?): Tukholman kaupungininsinööri August Vilhelm Wallström 13954 (yo 1824, † 1887).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1064; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 206; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (29.10.1785), yhteistodistus (3.1786, 3 kpl); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1738. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 262 (CXXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 112 (CXXXII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 63; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 72. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 268, 269; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 706 (Kekoni(us) Taulu 16); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1140R, 2010P, 3042R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun koulu.

Doria respondentti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Johan Kekoni. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9764>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.