Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1653 Hans Ekeroot Johannes Danielis, Alandus 978. Vht: Finströmin Getan kappalainen Daniel Ekeroterus (Daniel Laurentii) ja Katarina. Ylioppilas Turussa sl. 1653 Ekeroterus Joh Dan:is Aland _ 49. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1653/54] Johannes Danielis Ekeroot. — Getan kappalaisen (isänsä) apulainen 1673, kappalainen 1677. † Getassa 1683.

Pso: Elsa Brynielsdotter Kiellinus tämän 1. avioliitossa († 1700).

Pson seur. aviomies: Kumlingen kirkkoherra Isak Mansnerus 1935 (yo 1667/68, † 1698).

Appi: Sundin kirkkoherra Bryniel Kiellinus 322 (yo (1643), † 1675).

Veli: Turun kaupunginsihteeri Jonas Ekeroot 1370 (yo 1659/60, † 1687).

Vävy: Kumlingen kirkkoherra Karl Törn 3056 (yo 1683, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; HYK ms., Bor. osak. matr. #71; KA mf. ES 3234 (Åland 6) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 24.9.1658 f. 164A (Witnes schrifft ... iag Daniel Laurentij gudz ordz tienare och Cappellan i Finströms S: ... [allekirjoitus] Daniel Laurent. Echeroterus. S. F.); KA mf. ES 3234 (Åland 7) Finströmin käräjät 19.10.1665 f. 467v (sitt yttersta giorde Testament widher Caplanens H: Daniel Eckerots sampt fleera Mäns Namp och Boomerken Sub Dato Östergedta den 27 Octob: A:o 1644); KA mf. ES 3235 (Åland 7) Finströmin käräjät 17.7.1672 s. 81 (Sacellanus, Wyrdige H: Daniel Ekeroot anklagade Jöns Olsson j Westergeeta, at han förwekne Dncâ: Trinitatis, hemma hoos Matz Henrichzson Ibm:, på ett Bröllop, hadhe offentligen skällt honom för Lögnare, säijandes: Presten är en Lögnare, men om han meente Kyrkioheerden, eller Sacellanum, mått Johan sielfwer förklara. Johan swarade sigh då hafwa warit så drucken, at han icke mintes ett Ord dheraf), Finströmin käräjät 27.8.1673 s. 119; KA mf. ES 3235 (Åland 8) Finströmin käräjät 26.3.1675 (Än hadhe ock Sacellanus H: Daniel Ekeroot d: 2 Febr: 1674 skriffteligen attesterat, at ingen quarn eller quarneställe war eller syntes uthi Finströms åcker då han wardt Sacellanus, Anno 1631), Finströmin käräjät 4.3.1678 (H: Hanns Ekeroot kallade Walborg Henrich Jöranssons Enkia j Östergeeta, inn för Rätten, Liugare, sakfältes fördy, til 12 öre S:m:t); KA mf. ES 3236 (Åland 8) Finströmin käräjät 6.2.1682 (Sacellanus H: Hanns Ekeroot, Elsa h.), Finströmin käräjät 26.10.1682; KA mf. ES 3238 (Åland 12) Kumlingen ja Brändön käräjät 5.–6.5.1703 f. 397v (Pastoren och Kyrckioherden Wällärde H:r Carl Törn opwiste den Högl: Kongl: Håff Rättens befallningh, till denne Rätten, dat: d: 10 Novemb: 1702 hwar uthi dem annsäijes att afhielpa Saaken angående Præferentzen, till des Sal: Swärmoders dygdesamme Matronan Elsa Kiellinas qwarlämbnade ägendom). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 61 (XIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 14 (XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 430 (Johannes Dan[ielis]), 450; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 122; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 238 (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 6; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 103; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2832.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Ekeroot. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=978>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.