Helsingin yliopisto

Tiedot

11.4.1781 Karl Gustaf Sanmark 9823. * Tyrväällä 21.11.1766. Vht: Ylä-Satakunnan alaosan kihlakunnan kruununvouti Johan Sanmark († 1797) ja hänen 1. puolisonsa Anna Margareta Wialenius. Ylioppilas Turussa 11.4.1781 [Sandmarck] Carl Gustaf, Satac. _ 597. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 11.4.1781 [1781] Die XI. Apr. Carl Gustav Sanmarck Natus 1766. in Ecclesia Tyrwensi. | Promot. Mag. 1789. | Sacris initiatus 1793. | Sacellanus in Wånå. Emortuus 1822‹!›. Respondentti 27.2.1788 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 22.6.1789 pro gradu, pr. Pehr Adrian Gadd 6838. FM 14.7.1789. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 15.7.1793. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.7.1793. — Turun katedraalikoulun vt. alin kollega 1788–89. Lempäälän kirkkoherran apulainen 1793. Vanajan kappalainen 1795, vt. kirkkoherrana 1801–04. † Vanajassa 28.5.1823.

Pso: 1797 Johanna Elisabet Helsingberg († 1834).

Appi: Laitilan kirkkoherra Johan Helsingberg 8573 (yo 1765, † 1812).

Veli: kruununvouti Johan Fredrik Sanmark 9822 (yo 1781, † 1816).

Poika: Helsingin maistraatinnotaari, varatuomari Nils Herman Sanmark 13732 (yo 1822, † 1847).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1073; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 77''; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3013. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 264 (CXXXII); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 69. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 330 ("Död 1823, efter våldsam medfart af förrymde brottslingar." Vanajan haudattujen luettelossa kuolinsyyksi mainitaan vesipöhö); Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 534 (Sanmark Tab. 9); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1151R, 3083R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Vanaja; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7276.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Sanmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9823>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.