Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.1648 Petter Petrus Clementis, Botniensis U159. Kotoisin Härnösandin hiippakunnasta. Ylioppilas Uppsalassa 1.1648 Petrum Clementis Bothniensem. — Opiskeli Uppsalassa vielä 1656.

Oppilas 1657: Hans Burgman 892.

Viittauksia: E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 96 (Västerbottniska nationen); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 117; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 143 (18.5.1653, Petrus Clementis Bothniensis har suppliceradt V:do Consistorio till om stipendio. Resol. Skiutz up till tess om stipendiariis blifwer handlatt), 164 (13.7.1653, Ex dioec. Hernsandensi ... Petrus Clementis har tillförende haft stipendium, waritt borto, och nu instelles igen), 234 (22.11.1654), 240; Akademiska konsistoriets protokoll V 1656–1660 (Uppsala 1970) s. 21 (23.4.1656, om fisco nationali ... hadhe nu Rector kallatt seniores af landskaperne tillhoopa, och frågade huru här med ähr beskaffatt. Hwar till således af dem swarades ... Dn. Petrus Clementis för O.Bothniensibus. Wij hafwom ingen fiscum hafft).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter (Petrus Clementis). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U159>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.