Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Hans Purmerus, myöhemmin (1658) Burgman Johannes Johannis, Aboensis 892. Vht (Carpelan 1890): Turun kämneri, raatimies Hans Hansson († 1675) ja Elisabet Alexandersdotter Hervie. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Purmerus Joh. Joh Ab _ 45. Oraatio 19.2.1654. Respondentti 7.4.1655, pr. Simon Kexlerus U7. Ylioppilas Uppsalassa 12.11.1657 Jahannes Johannis Aboensis. Aboa accessit, pro quo spondebant Petrus Clementis, Haquinus Rosenholm. Kreikankielinen oraatio Turussa 22.6.1660.

Lanko: turkulainen raatimies, lainlukija Kristian Greek 562 (yo 1646/47, † 1697).

Lanko: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Opettaja 1657: Petter U159.

Opettaja 1657: Håkan Rosenholm 975.

/ On eri henkilö kuin helsinkiläinen kauppias, raatimies Hans Burgman († 1706), josta ks. Uusi sukukirja II. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; KA valtakunnanregistratuura 25.2.1642 f. 337 (Fullmacht för Johan Hansson, att wara Borgemästare i Åboo ... effter som fordom Borgmästaren i Åboo Johan Knutsson (katso 322) är för kort tijdh sedan medh döden afgången), 3.5.1662 f. 204 (Till Cammaren för een Fattig Student [ifrån Åbo] Joh. Burgman på 20 D:r S:r M:tt). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 134 (mainitaan isän veli, pormestari Johan Hanson Purmer († 1655), joka matkusti valtiopäiville Tukholmaan joulun jälkeen 1648), 135 (5.2.1649, Gyllenius ottaa yksityisoppilaaksi kolme tämän serkkua, pormestarin pojat Johannes, Ericus ja Engelbertus Purmeruksen); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII), 481 (Tillägg och rättelser. XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 129 (30.9.1658, Johannes Burgman), 129–130, 131, 132 (Purmerus), 132–133, 133, 140, 141, 142, 145–146 (9.3.1659, relegeras Johannes Burgman ifrån societate Acad. til ett åhr), 147, 210, 227, 246–247, 259, 269; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 151; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 65 #70 (22.3.1661, stud. Johannes Burgman); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 155 passim (isä), 155–156 #120 (stud. Johannes Burgman). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 157 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 14); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 194; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2072R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 55, 66; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #8D, 2156R, 3116, 3117.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Burgman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=892>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.