Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 9.7.1652 Henrik Wrede (af Elimä) Henricus Caroli Henrici, nobilis U214. * Anjalassa 28.1.1638. Vht: Turun ja Porin läänin maaherra, vapaaherra Karl Henrik Wrede († 1654) ja Märta Henriksdotter Fleming. Ylioppilas Uppsalassa 9.7.1652 Henricus Wredh [Nobiles Fratres]. — Vapaaherra isänsä kanssa 1653. † ylioppilaana Kullassa 13.7.1657. Naimaton.

Serkku: presidentti, kreivi Fabian Wrede U283 († 1712).

Veli: vapaaherra Petter Wrede U215.

Veli: vapaaherra Gustaf Wrede U216 († 1667).

Veli: vapaaherra Karl Wrede U277 († 1667).

Veli: everstiluutnantti, vapaaherra Fabian Wrede U278 († 1709).

Viittauksia: HYK ms., M. B. Svederus, Acta angående Finska Studenter i Upsala; KA valtakunnanregistratuura 12.7.1647 f. 220 (Confirmation för Wälbördigh Carl Wrede på hans Köpebref), 2.11.1647 f. 372, 20.10.1652 f. 576 (För Casper och Carl Wreder angående deres Rosstiänst af Elima fierding), 4.5.1653 f. 97 (Conditions förbättring för Assessoren Carl Henrich Wrede på Godz i Finlandh), 23.7.1653 f. 138 (För Assessoren Carl Henrich Wrede Expectantz eller Eventual Fullmacht på Åbo Landzhöfdingedömme), 18.8.1653 f. 167 (Frijherre breff för Casper och Carll Hindrich Wrede), 6.4.1675 f. 61 (Till Åbo Hofrätt för H:r Lorentz Creutz U27 om dhen Jordhetwist han hafwer medh Saal. Carl Wredes arf:r i Kymmenegårdz lähn), 6.4.1676 f. 55. — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 132. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 524 (Wrede Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IX (1936) s. 51 (friherrliga ätten Wrede af Elimä, Tab. 15); T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1328 (Wrede Tab. 6).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Wrede. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U214>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.