Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 27.2.1695 Jonas Fahlenius Jonas Nicolai, Dalekarlus U521. * Falunissa 30.10.1674. Vht: Falunin koulun apologista ja hospitaalinsaarnaaja Nils (Nicolaus Haqvini, yo Uppsalassa 4.9.1647, † 1687) ja hänen 3. puolisonsa Brita Jonasdotter Fahlberg. Falunin koulun oppilas. Västeråsin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 27.2.1695 Jonas Falenius Dalecarlus ex Gymnasio Arosiensi. Respondentti Uppsalassa 11.11.1705 pro exercitio, pr. Skytten kaunopuh. ja polit. prof. Joh. Upmarck. Respondentti Uppsalassa 8.4.1707 pro gradu, pr. kaunopuh. prof. Johan Arent Bellman. FM Uppsalassa 28.5.1707. Vihitty papiksi Uppsalan hiippakunnassa 27.5.1716. Preeses Turussa 20.6.1724. TT h.c. Uppsalassa 23.2.1732. — Smålandilaisen osakunnan inspehtori 1722–34, Ruotsalaisen osakunnan 1723–34. Teol. tiedek. promoottori 1740. — Turun akatemian teologian apulainen 1712, logiikan ja metafysiikan professori 1721, kolmas teologian professori 1722, toinen 1725, ensimmäinen 1728–34, samalla palkkapitäjänsä Maarian kirkkoherra 1722, Turun ruots. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1728. Akatemian rehtori 1727–28. Turun tuomiokapitulin jäsen 1722–28. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1734, samalla palkkapitäjänsä Paraisten kirkkoherra s.v. Oli paossa pikkuvihan aikana. Halvaantui 1745 ja sai sen johdosta viransijaisen 1747. Valtiopäivämies 1734. † Turussa (ruots. seurak.) 11.10.1748.

Pso: 1:o 1729 Agata Sjöberg († 1730); 2:o 1732 Sara Charlotta Teppati tämän 2. avioliitossa († 1771).

Vävy: teologian professori, FM Karl Abraham Clewberg U678 († 1765).

Vävy: kemian professori, plantaasitirehtööri, FM Pehr Adrian Gadd 6838 (yo 1742, † 1797).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 3.11.1721 f. 113 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Jonas Fahlenius at wara Logices och Methaphysices Professor wid Academien i Åbo ... medelst Gabriel Juslenii 2987 befordran till Theologiæ Professor wid wår Academie i Åbo Logices och Methaphysices Professionen dersammastädes är ledig worden); KA valtakunnanregistratuura 7.3.1722 f. 81 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Jonas Fahlenius 2987, at wara 3:tius Theologiæ Professor wid Academien i Åbo ... i Gabriel Juslenii ställe). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 365; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 282 #1206. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 56, 493; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 25, 46, 75, 120; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 91–93; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 331; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #236D, 241D, 488D, 512D, 513D, 514D, 515D, 519D, 528D, 646D, 657D, 660D, 662D, 670D, 683D, 688D, 869P, 1321D, 1364D, 1365D, 1388D, 1562D, 1579D, 1587D, 1590D, 1606D, 1610D, 1688D, 1834D, 2382D, 3438D, 3477D, 3482D, 3485D, 3487D, 3514D, 4101D, 4103D, 4104D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 13; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 64; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 719.

Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Fahlenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U521>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.