Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Lundissa 16.7.1737 Gabriel Herkepaeus U719. Vht: Orimattilan kirkkoherra, FM Anders Herkepaeus 3928 (yo 1692/93, † 1718) ja Helena Berner tämän 2. avioliitossa. Helsingin triviaalikoulun oppilas 12.3.1723. Porvoon lukion oppilas 14.2.1733 – 8.5.1737 (testim., ad Acad. Lundens.). Ylioppilas Lundissa 16.7.1737 Gabriel Herkepaeus, Tavastensis, munitus testimonio rectoris gymnasii Borgoensis in numerum civium academicorum receptus est die 16 Julii 1737. Respondentti Lundissa 4.10.1740, pr. teol. prof. Henr. Benzelius. Respondentti Lundissa 30.5.1741 pro gradu, pr. kaunopuh. ja runousopin prof. Nic. Stobaeus (ks. Suomalainen Suomi 1946 s. 153–157). FM Lundissa 1741. Ylioppilas Rostockissa 3.6.1744 Gabr. Herkepag Fenno-Tavastensis, phil. mgr. — Ylioppilas Anders Herkepaeus pyysi Turun akatemian konsistoria kiirehtimään selvityksen saamista veljensä "Mag. Docens Gabriel Herckepaeuksen" kohtalosta Rostockissa (pöytäk. 28.4.1746 §23). Vastauskirjeessä Rostockista kerrottiin, että maisteri Herkepaeus oli siellä kuollut ja pitkällisen sairautensa aikana pahoin velkaantunut (pöytäk. 18.10.1746 §10). Porvoon tuomiokapitulin notaari Anders Herkepaeus ilmoitti kirjeellä konsistorille 19.11.1746, ettei hän pysty maksamaan veljensä hautauskuluja Rostockissa (pöytäk. 16.3.1747 §8), johon konsistori totesi, ettei Anders Herkepaeus enää kuulu akatemian tuomiovallan piiriin. — Rostockin yliopiston dosentti. † Rostockissa 20.3.1745.

Viittauksia: HYK ms. AKA:7, Konsistorin registratuura 1740–1746 s. 40' (28.5.1746, Till ProRector Academiae i Rostoch, angående underrättelse om Gabriel Herkepaeus), 103' (18.10.1746, Til Vice Notarien wid Consistorium i Borgo Anders Herkepaeus). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 450 (LXXXIX), 490 (Tillägg och rättelser. LXXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 69 (LXXXIX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 231, 287, 351; Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694–1789 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1904) s. 231; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 19; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #148; Album Academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732–1830 (utg. B. Edlund, 1979) s. 32; B. Edlund, Ofrälse studenter i Lund utanför nationsindelningen 1710–1814 (1981) s. 19 #209. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum II. Disp. Lundenses (1779) p. 12, 177; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #187; G. Luther, Plock ur Lunds studentmatrikel. Genos 51 (1980) s. 24; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #1207; Släktbok, Ny följd IV. SSLS 723 (utg. K. Stockmann, 2009) sp. 230 (Hauhosläkten Herkepaeus Tab. 21).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Herkepaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U719>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.