Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.10.1755 Henrik Vilhelm Pose U793. * noin 1737. Vht: Kyminkartanon läänin lääninrahastonhoitaja Johan Pose († 1782) ja Anna Maria Fornaeus. Porvoon lukion oppilas 19.2.1751 – 1754. Ylioppilas Uppsalassa 10.10.1755 Hen. Wilh. Pose Ostrobot. (* 1737). Respondentti Uppsalassa 22.12.1758 pro exercitio, pr. itäm. kielten prof. Christoph. Clewberg. Respondentti Uppsalassa 11.4.1761 pro gradu, pr. kaunopuh. prof. Petr. Ekerman. FM Uppsalassa 16.6.1761. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 7.4.1764. — Ylim. pataljoonansaarnaaja Björnbergin rykmentissä 1764, vakinainen 1767. Pieksämäen kirkkoherra 1771. Rovasti 1780. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Porvoossa 1774. † Pieksämäellä 7.10.1797.

Pso: 1:o 1767 Anna Regina Poitzell († ~1770); 2:o 1771 Johanna Elisabet Schaukirch.

Eno: ylioppilas Elias Fornaeus 5815 (yo 1730/31, † 1735).

Veli: protokollasihteeri Karl Johan Pose U792 († 1817).

Lanko: tilanomistaja Juvalla, hovioikeudensihteeri Erik Gustaf Fabritius 8205 (yo 1760, † 1808).

Lanko: sotavanhuslaitoksen kirjanpitäjä Anders Erik Mether 8222 (yo 1760, † 1808).

Viittauksia: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 101 (CVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 91 (CVI); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 38; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #378. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 116, 154; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 154; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #103; H. Hirn, Från Lantingshausen till Jägerhorn. Ett värvat regemente i Finland 1751–1808. SSLS 441 (1970) s. 270; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 157; H. Falck, Släkten Påsa – Posa – Possenius – Posse. SSV 42 (1987) s. 179.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Vilhelm Pose. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U793>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.