Helsingin yliopisto

Tiedot

1730/31 Elias Fornaeus 5815. * Iitissä noin 1710. Vht: Virolahden, sittemmin Lammin kirkkoherra Karl Fornaeus (Carolus Erici, ent. Pettman, † 1748) ja hänen 1. puolisonsa Anna Lovisa. Porvoon lukion oppilas 4.12.1727 – 1730. Ylioppilas Turussa 1730/31 Fornæus Elias Borgo _ 332. † ylioppilaana, ‡ Virolahdella 15.5.1735.

Velipuoli (eri isä ja äiti): Vehkalahden kappalainen Joel Petrejus 5431 (yo 1724, † 1737).

Sisarenpoika: Pieksämäen kirkkoherra, FM Henrik Vilhelm Pose U793 († 1797).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 63a; Kari Kukkasen tiedonanto 12.2.2007 (Korjaus äidin tietoihin: Karl Fornaeus ja Elisabet Margareta Soves vihittiin vasta 1719, joten Elias on syntynyt isän 1. avioliitosta. Äiti Anna Lovisa mainitaan Iitin henkikirjoissa 1710–12); KA mf. ES 1722 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–15.2.1687 s. 25 (Tullskrifwaren Samuel Peetman); KA mf. ES 1724 (bb 15) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 29.–30.1.1694 s. 64 (Johan Jöransson å Labbom har sigh d: 16 Decemb: 1691 för obligerat betala till sin broder Samuel Peetman 60 D:r Kopp:r M:t); KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 6.–7.6.1698 s. 191 (Dygdesamme hustru Anna Marja Falk ... hennes Sahl: man Föraren Erich Pettman); KA mf. ES 1727 (bb 25) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 27.–29.11.1705 f. 147v (Coadjutoren [i Itis] H:r Carl Pettman); KA mf. ES 1728 (bb 26) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.12.1706 f. 149v (Coadiutoren Carl Forneus); KA mf. ES 1728 (bb 28) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.5.1708 f. 64 (bewisandes nu oftanembde Kyrckioherde [i Orimattila] Mag: [Andreas] Herkepæus medh een attest af d: 19 Octobr: nästweckna åhr ... af Coadiutoren Carl Forneus till wittne underskrif:n), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.8.1708 f. 102v (Coadiutoren H:r Carl Fornæus så wähl å sine egen som Cappelan H:r Paul Paulins wägnar, nu för Rätta tilltalte Nils Måhnsson i Liötilä); KA mf. ES 1729 (bb 30) Ylim. käräjät Nastolassa 25.4.1710 f. 63 (een attest under Medhielparens i Itis Carl Forneii nampn), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 29.–30.7.1710 f. 94; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 12.4.1684 (Effter Middagen höltz Ransakningh på Bårgo Rådhhuus effter Tullnährens j Pellinge Johan Johanssons begieran ... Då förekom Besökiaren uthj Pellinge Samuel Pettman, fullmechtigh af Tullnähren därsammastedes Johan Johansson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 407 (LXXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 35 (7.12.1731, ... stud. Elias Fornaeus, som äfwen skall hålla sig till Nylandos, oansedt han är född i Hitis af Tafwasthus lähn och fadren född i Hauho, warande nu pastor i Wederlax, ... ‹päätös: oikea osakunta on Tav. tai Vib., ei Nyl.›), 43, 102, 249–255; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 83 (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #394; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #51; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1486G (Carl Pettman E F. Tavast. on kirjoittanut gratulaation Anders Herkepaeuksen 3928 väitöskirjaan 10.12.1703. Useimmat gratulaatioiden kirjoittajat olivat ylioppilaita, mutta on myös mahdollista että Pettman oli respondentin yksityisoppilas).

Doria gratulantti

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Fornaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5815>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.