Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1783 Johan Magnus Limon 10041. * Suoniemellä 7.9.1764. Vht: komissiomaanmittari Johan Limonius, myöh. Limon 7561 (yo 1750, † 1808) ja Margareta Salovius. Turun katedraalikoulun oppilas 20.9.1781 (in cl. rect., Tyrvens. 17 ann.) – 17.6.1783 (examen). Ylioppilas Turussa 17.6.1783 Limon, Johan. Magn. Satac _ 630. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 17.6.1783 [1783] Die XVII Junii Joh: Magn. Limon natus 1764. | Sacris ord. init. 1789. | Pastor & Præpos. in Tyrvis. | Obiit 1833. Respondentti 10.3.1787, pr. Jakob Johan Lagerström 9872. Todistus registratuurassa 20.2.1788. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 23.11.1789. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1789. — Saarna-apulainen Tyrväällä 1787, kirkkoherran apulainen 1789, pitäjänapulainen 1806, vt. kirkkoherrana 1818–22. Varapastori 1819. Tyrvään kirkkoherra 1822. Rovasti 1827. † Tyrväällä 14.2.1833.

Pso: 1791 Brita Kristina Salovius tämän 2. avioliitossa († 1832).

Poika: Pälkäneen kirkkoherra, FM Karl Magnus Limon 12353 (yo 1810, † 1862).

Poika: Huittisten kappalainen Gustaf Vilhelm Limon 13392 (yo 1820, † 1862).

Poikapuoli: kaunopuheisuuden ja runousopin professori, FM Johan Gabriel Linsén 11670 (yo 1802, † 1848).

Vävy: maanviljelijä Tyrväällä, kamarikirjuri Henrik Jakob Palmén 12739 (yo 1814, † 1863).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1091; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 127''; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 89; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2051. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 277 (CXXXIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 66. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 243, 245; A. Oja, Suoniemeläisiä ylioppilaita 1643–1899. Sarkolan Paavolat r.y.:n julkaisuja 7 (1953) s. 8; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1046D, 2109R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Tyrvää.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Magnus Limon. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10041>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.