Helsingin yliopisto

Tiedot

19.6.1820 Gustaf Vilhelm Limon 13392. * Tyrväällä 3.6.1803. Vht: Tyrvään kirkkoherra Johan Magnus Limon 10041 (yo 1783, † 1833) ja Brita Kristina Salovius tämän 2. avioliitossa. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 19.6.1820. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 16.10.1820 [1820] Die XVI. Oct. Gustavus Wilhelmus Limon Tyrvisensis natus die III Junii 1803. | Adjunctus Pastoris in Tyrvis Anno 1826. Respondentti 13.12.1826 pro exercitio, pr. Johan Gabriel Linsén 11670. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 13.12.1826. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.12.1826. — Tyrvään kirkkoherran apulainen 1826. Varapastori 1845. Huittisten kappalainen 1847. † Huittisissa 26.1.1862.

Pso: 1839 Anna Elisabet Henriksdotter († 1889).

Yksityistod. antaja: Johan Gabriel Linsén 11670.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. II #1551; HYKA, Album 1817–65 s. 46; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 213; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2050; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 603 (CLXXI). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2310R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Vilhelm Limon. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13392>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.